sobota, 4 lipca 2015

'HINT' game's Kickstarter update | Aktualizacja strony kampanii KS gry "HINT"

'HINT' game's Kickstarter website has been updated. This time producer has shown prototypes of next miniatures, RAID officers and mercenary hacker Sylvia Alvarez.

Twórcy gry "HINT" zaktualizowali stronę zakończonej kampanii kickstarterowej swojego produktu. Tym razem pokazali zdjęcia prototypów figurek oficerów jednostki RIOT i najemnej hakerki Sylvii Alvarez.Crusade Banners released by Puppets War | Chorągwie krzyżowe z Puppets War

Puppets War has released a new set of resin 28mm 'heroic' accessories labelled as 'Crusade Banners'. New set contains five different resin casts, which contains holes for 3x1 magnets. New banners fit on Crusader, Striker and Ripper armours, you can buy this new release for 7 EUR.

Firma Puppets War rozpoczęła dziś sprzedaż nowego zestawu żywicznych akcesoriów w skali 28 mm "heroic". Nosi on nazwę "Crusade Banners" i zawiera pięć różnych odlewów. Części wyposażone są w otwory do montowania magnesów 3x1 mm, co pozwala na łatwe dodawanie i zdejmowanie ich z pancerzy typu Crusader, Striker i Ripper produkcji tego wytwórcy. Cena nowości to 7 EUR.

piątek, 3 lipca 2015

Another dwarf bust from Werewoolf Miniatures | Kolejne popiersie krasnoluda z Werewoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures has shown one more upcoming dwarf bust - this time for Sons of Adramelech: Targan Szamszi-Adramelech Bust. Photo shows bust designed and sculpted by Marcin Szymański and sample is painted by Piotr Karpiński.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała kolejne popiersie krasnoluda - tym razem Syna Adramelecha, Targana Szamszi-Adramelecha. Na zdjęciu widać rzeźbę autorstwa Marcina Szymańskiego, wzór pomalował Piotr Karpiński.
Updated version of 'Heroes of the Solar System' | Nowa wersja podręcznika "Heroes of the Solar System"

Prodos Games has updated its free expansion 'Heroes of the Solar System' for 'Warzone Resurrection' game to version 1.6. You can download new version here.

Firma Prodos Games zaktualizowała swój darmowy dodatek "Heroes of the Solar System" do gry "Warzone Resurrection" do wersji 1.6. Dodatek można pobrać stąd.

Small shields for Salamanders/Dragons Knights from Spellcrow | Małe tarcze dla Rycerzy Salamandry/Smoka ze Spellcrow

Spellcrow company has released a set of resin 28mm scale parts for converting miniatures labelled as 'Small Shields for Salamanders/Dragons Knights in heavy armour'. Set contains ten shields in five different designs, you can buy it for 5.80 EUR. Shields were designed and sculpted by Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow rozpoczęła sprzedaż zestawu żywicznych tarcz w skali 28 mm, przeznaczonych do konwertowania figurek. Nazwa zestawu to "Małe naramienne tarcze dla Rycerzy Salamandry/Smoka w ciężkich pancerzach". Zestaw liczy dziesięć tarcz w pięciu różnych wzorach. Cena nowości to 21 PLN. Autorem projektu i rzeźb tarcz jest Piotr Pirianowicz.


Special offers from Kromlech | Specjalne oferty z firmy Kromlech

Kromlech company runs two special offers now, First is 25% off 'Armoured  Orc Bodies' set (8.99 EUR now, regular price is 11.99 EUR), which was voted for being "best" company's bits set. This offer is valid only today. Second promo will last longer - today and tomorrow. To celebrate American Independence Day, all orders of value of at least 50 EUR placed during these two days will receive special promotional gobbo model visible below.

Firma Kromlech oferuje obecnie dwa rodzaje promocji. Pierwsza to zniżka w wysokości 25% na zakup zestawu "Armoured Orc Bodies" (35,97 PLN w promocji, cena normalna to 47,96 PLN), który w niedawnym głosowaniu klientów firmy został wybrany najlepszym produktem w kategorii "bits". Obniżona cena obowiązuje do końca dzisiejszego dnia. Druga promocja związana jest z jutrzejszym amerykańskim Dniem Niepodległości - do wszystkich zamówień o wartości co najmniej 50 EUR dołączona zostanie darmowa figurka promocyjnego gobosa - tego, którego widać na zdjęciu poniżej.

czwartek, 2 lipca 2015

Discount for selected turrets from Puppets War | Zniżka na wybrane wieżyczki z Puppets War

Puppets War company offers 10% discount on selected turrets from its Mankind and Orcs factions. Check it here, in manufacturer's webstore.

Firma Puppets War oferuje zniżkę 10% na wybrane wieżyczki z frakcji Ludzkość oraz Orki. Produkty dostępne są w sklepie tego wytwórcy.

Legionary Jump Packs from Kromlech | Plecaki skokowe legionistów z Kromlecha

Kromlech has released a new set of 28mm 'heroic' scale parts labelled as 'Legionary Jump Packs'. Set contains five casts, you can buy it for 7.99 EUR. Models were sculpted by Robert Kurek.
Here you can see short movie presentation of this new release.

Firma Kromlech rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu żywicznych części w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Legionary Jump Packs". Zestaw zawiera pięć odlewów, jego cena to 31,96 PLN. Autorem rzeźby jest Robert Kurek. Tu można obejrzeć krótki film pokazujący najnowszy produkt Kromlecha.

'Alakhai Ascendant' - upcoming new miniature of classic 'Warzone' hero | "Alakhai Ascendant" - zapowiedź nowej figurki

Prodos Games, publisher of 'Warzone Resurrection' game, has shown upcoming miniature of 'Alakhai Ascendant'. This is large (88mm), new version of classic hero from 'Warzone' game. Updated rules for this here can be downloaded with 'Heroes of the Solar System' free rulebook. You can see short video showing this upcoming miniature here, and here Empe, its digital sculptor, has shown some renders.

Firma Prodos Games, wydawca gry "Warzone Resurrection", pokazał figurkę o nazwie "Alakhai Ascendant". Nowa miniaturka to duża (88 mm wysokości) wersja klasycznego bohatera z tej try. Nowe zasady Alakhaia dostępne są w darmowym dodatku "Heroes of the Solar System". Tu można obejrzeć krótki film pokazujący figurkę, natomiast tutaj Empe, cyfrowy rzeźbiarz miniaturki, pokazał jej kilka renderów.


Siren Miniatures shows renders of Witness | Siren Miniatures pokazuje rendery figurki Witness

Siren Miniatures company has updated its Facebook profile showing 3D renders of its upcoming 'Witness' miniature. You can see renders here. New miniature will be available for pre-orders next week.

Firma Siren Miniatures zaktualizowała swój profil fejsbukowy pokazując rendery 3D przygotowywanej figurki o nazwie "Witness". Rendery można obejrzeć tutaj. Nowa miniaturka będzie dostępna w przedsprzedaży w przyszłym tygodniu.