poniedziałek, 1 września 2014

Egyptian SF Warriors set | Zestaw Egipskich Wojowników SF

Scibor Monsterous Miniatures company has released a new set of 28 mm "heroic" scale miniatures labelled as "Egyptian SF Warriors set". Set contains three miniatures and three resin round 40 mm scenic bases, you can buy it for 54.50 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu figurek żywicznych w skali 28 mm "heroic" - "Egyptian SF Warriors set". W zestawie znajdują się trzy figurki oraz trzy okrągłe podstawki sceniczne o średnicy 40 mm. Cena tego zestawu to 217,80 PLN.

Anniversary promotion at Assault Publishing store | Rocznicowa promocja w sklepie Assault Publishing


Assault Publishing is three years old - company has announced a special promotion to celebrate its birthday. You can buy "Hind Commander" rulebooks and miniature sets and "AWACS: Gulf War" boxes 25% cheaper. All you need to do is to paste BACK TO THE ROOTS code at checkout in AP webstore. Code is valid untill 10th of September this year.

Firma Assault Publishing ma trzy lata - z tej okazji przygotowała specjalną ofertę urodzinową, możliwość zakupu podręczników oraz zestawów do gier "Hind Commander" oraz "AWACS: Gulf War" taniej o 25%. Aby uzyskać rabat, wystarczy przy składaniu zamówienia w sklepie sieciowym wydawnictwa wpisać kod "BACK TO THE ROOTS". Oferta jest ważna do 10 września tego roku.

Cheaper Egyptian SF Warrior from SMM | Tańszy Egipski Wojownik SF od Ścibora

Scibor Monsterous Miniatures webstore runs another promotion - you can buy "Egyptian SF Warrior #1", 28  mm "heroic" scale resin miniature, for 14.69 EUR - that is 30% cheaper then regular price. Offer is valid for close to 4 days. Miniature is slightly resculpted - its head is different.

Sklep sieciowy firmy Scibor Monsterous Miniatures prowadzi obecnie kolejną promocję - tym razem objęta jest nią figurka żywiczna w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Egyptian SF Warrior #1". Można ją kupić taniej o 30%, płacąc 58,66 PLN. Oferta ważna jest jeszcze prawie 4 dni. Figurka jest nieco zmieniona w stosunku do wcześniej dostępnej wersji, ma odmienną głowę.

Prosecutor from Norsgard art | Szkic Śledczego z Norsgardu

"Norsgard" game's Facebook profile has been updated with a concept art of a new Mork Tribe miniature - Prosecutor. Prosecutors use short poisoned swords and fight with heads covered with masks made from hides of swamp predators.

Na profilu fejsbukowym gry "Norsgard" udostępniony został szkic koncepcyjny kolejnej figurki z plemienia Mork - Śledczego. Śledczy walczą krótkimi, zatrutymi mieczami, a w czasie starć noszą na głowie maski zrobione ze skór zdartych z ciał bagiennych drapieżników.

niedziela, 31 sierpnia 2014

Review of Orc Field Cannon, Howitzer, and Goblin Artillery Crew from Kromlech | Recenzja modeli Orkowego Działa Polowego, Haubicy i goblińskich artylerzystów z Kromlecha

Graven Games website has published a review of Orc Field Cannon, Howitzer, and Goblin Artillery Crew produced by Kromlech. You can read it here,

Na stronie Graven Games ukazała się recenzja modeli Orkowego Działa Polowego, Haubicy i goblińskich artylerzystów produkowanych przez firmę Kromlech. Z tekstem artykułu można zapoznać się tutaj.

Combat Actions in new "Pulp City" | Akcje bojowe w nowym "Pulp City"

Pulp Citizen blog has been updated with article about combat actions and dice pooling, two elements of game mechanics which are significantly changed in upcoming "Pulp City Supreme Edition".

Na blogu Pulp Citizen ukazał się wpis przedstawiający akcje bojowe i gromadzenie kostek, dwa elementy mechaniki gry znacząco zmienione w mającym się wkrótce ukazać nowym wydaniu "Pulp City Supreme Edition".

"The Deluge" is funded! | "Potop" ufundowany!

Second Wargamer's Kickstarter campaign has finished with great success. 55 251 GBP has been raised for publishing "The Deluge" campaign and lots and lots and lots of additional miniatures, army packs, markers, dice sets, etc. One final supries was, of course, "Armies of By Fire and Sword" book, which was revealed to be a final stretch goal - funded too! Congratulations to the whole Wargamer team,

Druga kampania kickstarterowa Wargamera zakończyła się sporym sukcesem. Ostatecznie zebrano 55 251 GBP, co pozwoli szybciej wyprodukować nie tylko "Potop", lecz także mnóstwo dodatkowych figurek, zestawów oddziałów, żetonów, kostek i podobnych akcesoriów. Wydawca gry przyszykował też nam ostatnią niespodziankę w postaci zapowiedzi książki "Armie Ogniem i mieczem", która była ostatnim celem dodatkowym - ją również udało się odblokować. Gratulacje dla całej ekipy Wargamera.

Last minutes of "The Deluge" KS campaign | Ostatnie minuty kampanii "Potopu"

"The Deluge" Kickstarter campaign will finish in less then an hour. So far players have pledged more then 54 000 GBP, which unlocked all but the one, final stretch goal. This final goal is another book - "Armies of By Fire and Sword", which will be published June next year, with a wealth of historical materials, army lists and background, fully compatible with current rules. New book will be unlocked after reaching 55 000 GBP. Backers of the current campaign will be able to buy it for a half of retail price.

Kampania kickstarterowa "Potopu" zakończy się za mniej niż godzinę. Dotychczas zebrano ponad 54 000 GBP, co odblokowało wszystkie - poza ostatnim - cele dodatkowe. Tym, który dotychczas pozostał zablokowany, jest nowa książka "Armie Ogniem i Mieczem", zawierająca materiały historyczne, nowe historyczne rozpiski sił i materiały dodatkowe do gry, w pełni zgodne z przepisami obecnie obowiązującymi. Książka zostanie odblokowana po osiągnięciu 55 000 GBP, a ukaże się w czerwcu przyszłego roku. Osoby wspierające kampanię otrzymają ją za połowę ceny detaliczne.

sobota, 30 sierpnia 2014

Large Arcane bases from Micro Art Studio | Duża podstawka Arcane z Micro Art Studio

Micro Art Studio has released another base from its popular Arcane range. Newest addition to this line of resin scenic bases is labelled as "Arcane Wround 120 mm", you can buy it for 17.22 EUR. Set contains one base sculpted by Jan Horydowiec. Sample was painted by Asia.

Firma Micro Art Studio rozpoczęła sprzedaż kolejnej podstawki ze swojej popularnej serii Arcane. Najnowszym dodatkiem do tej linii jest żywiczna podstawka sceniczna o nazwie "Arcane Wround 120 mm". Jak wskazuje sama nazwa, nowy produkt to podstawka z okrągłym, wypukłym brzegiem. Cena to 63,71 PLN. Zestaw zawiera jedną podstawkę tego rodzaju, której autorem jest Jan Horydowiec. Wzór pomalowała Asia.

Wargamer's "The Deluge" KS ends soon | Wkrótce koniec kampanii KS "Potopu"

There are just 13 hours left till the finish of Wargamer's "The Deluge" expansion for "By Fire and Sword" ruleset and there is a lot of things going on now. First - currently there are more then 49 000 GBP pledged, so all stretch goals has been reached and a new one - Danish Skirmish Set - has been revealed (will unlock with reaching 50 000 GBP). Second - in a community vote Ottoman Azabs miniatures will be produced relatively soon (December).Third - there is an option of making Transylvanian Skirmish Set into full fledged Division Set. And... Fourth - new historical divisional bundle is available (Brandenburgian division of Georg von Derfflinger).

Do końca kampanii kickstarterowej "Potopu", pierwszego dużego dodatku do gry "Ogniem i mieczem" produkcji Wargamera, pozostało tylko 13 godzin. Na stronie kampanii dzieje się teraz bardzo dużo, a sytuacja zmienia się dynamicznie. Po pierwsze - zebrano dotychczas ponad 49 000 GBP, co odblokowało wszystkie dotychczasowe cele dodatkowe. Pojawił się kolejny - Duński Podjazd (zostanie odblokowany po osiągnięciu 50 000 GBP). Po drugie - głosami osób biorących udział w kampanii zadecydowano, że do produkcji trafią figurki osmańskich azabów - pojawią się w grudniu. Po trzecie - pojawiła się opcja powiększenia zestawu Siedmiogrodzkiego Podjazdu w pełny zestaw dywizyjny. Po czwarte - dostępny jest kolejny historyczny zestaw dywizyjny (brandenburska dywizja Georga von Derfflingera).