Dear Readers,
About three years ago "Polish Miniatures" blog has been started. Launching it, I wanted to achieve few things. I wanted to promote Polish wargaming products, I wanted to cooperate with Polish manufacturers, I wanted to run a popular news site, a mine of knowledge about Polish wargaming industry. Lastly, I wanted to find, maybe, a job. Some things from this list were achieved, some were not. That's life. Some of my priorites has changed, gradually it turned out, that running this small blog in a "proper" way takes a lot of time. I dedicated to it more and more of my time, which could be used for other things - like looking for a job, for example:)
Lately, when I started to examine a lot of traffic data, my contacts with manufacturers, readers comments and e-mails, I came to one conclusion. It is not really worth it. So I decided to stop it - probably. I will still post informations and news in March, and then "Polish Miniatures" will be gone with the wind. Thanks for your time, comments, and all the "likes" and "shares". I will, of course, run my private hobby blog, Miniwojna, though:)

Drodzy Czytelnicy,
Mijają blisko trzy lata, od momentu rozpoczęcia prowadzenia bloga "Polskie Figurki". Rozpoczynając prace nad nim, liczyłem na sporą oglądalność i klikalność, nawiązanie współpracy z producentami, stworzenie miejsca, które byłoby kopalnią informacji na temat polskich produktów wargamingowych, być może znalezienie pracy. Część z założeń udało mi się wykonać, część pozostała w sferze marzeń. Zmieniały się trochę moje priorytety, stopniowo okazało się, że blog wymaga poświęcania coraz więcej czasu, jeśli ma spełniać swoje zadania. To, z jednej strony, oczywiste. Z drugiej, to mój czas prywatny, który mógłbym poświecić na inne sprawy - na przykład na intensywniejsze szukanie stałej pracy.
Analizując ruch na blogu, kontakty z producentami, odzew ze strony Czytelników, dochodzę do wniosku, że rozmaite korzyści nie usprawiedliwiają ponoszonych kosztów wielorakiego rodzaju. Dlatego postanowiłem - prawdopodobnie - zakończyć działalność bloga. Informacje na temat polskich produktów do gier bitewnych będą pojawiać się jeszcze w marcu, po czym "Polskie Figurki" przejdą do historii. Dziękuję za czas, jaki poświęciliście na odwiedziny na Polskich Figurkach. Nadal będę także prowadził, rzecz jasna, Miniwojnę.

czwartek, 5 marca 2015

Upcoming fantasy duel diorama from Scibor Miniatures | Zapowiedź dioramy Fantastyczny Pojedynek ze Scibor Miniatures

Scibor Monsterous Miniatures company has shared with use some photos of upcoming large-scale diorama 'Fantasy Duel'. You can see pictures here.

Firma Scibor Monsterous Miniatures udostępniła kilka fotografii przygotowywanej obecnie dioramy w dużej skali o nazwie "Fantasy Duel". Zdjęcia można obejrzeć tutaj.

New flat bases from Micro Art Studio | Nowe, płaskie podstawki z Micro Art Studio

Micro Art Studio has released three sets from the new range of resin, scenic bases. New bases are flat and are labelled as 'Old Factory'. Sets contain ten 1' bases (7.38 EUR), two 2' bases (7.38 EUR) and one 3' base (6.15 EUR). All bases were sculpted by Jan Cieślicki.

Firma Micro Art Studio wprowadziła do sprzedaży żywiczne podstawki sceniczne nowego rodzaju - płaskie. Należą one do serii "Old Factory", zestawy zawierają dziesięć podstawek o średnicy 1 cala ( 27,31 PLN), dwie podstawki o średnicy 2 cali (27,31 PLN) oraz jedną podstawkę o średnicy 3 cali (22,76 PLN). Autorem rzeźb wszystkich podstawek jest Jan Cieślicki.

Preview of cutting mat from Kromlech | Zapowiedź maty do cięcia z Kromlecha

Kromlech has shown one of its upcoming products - self-healing cutting mat. The one visible on the photo has A3 size, but A4 size will also be available. Mats will be produced in few colors too.

Firma Kromlech zapowiedziała wydania mat do cięcia. Pokazana na zdjęciu ma kolor szary i rozmiar A3, dostępne będą także maty w innych kolorach i w rozmiarze A4.

Update of Wargamer's 'The Deluge' KS campaign | Aktualizacja kampanii kickstarterowej "Potopu"

Wargamer, publisher of 'By Fire and Sword' rules and 'The Deluge' expansion, has updated information on its Kickstarter campaign website. New update is mainly about shipping but it also lists miniatures, which are still being in production and shows banners for Brandenburgian army.

Wargamer, wydawca gry "Ogniem i mieczem" i dodatku "Potop", dokonał aktualizacji strony zakończonej kampanii kickstarterowej rozszerzenia gry, publikując informacje na temat wysyłki zamówionych towarów, listę figurek nadal znajdujących się w produkcji i pokazując chorągwie armii brandenburskiej.

środa, 4 marca 2015

Japanese heavy mortar printed | Japoński ciężki moździerz wydrukowany

Black Grom Studio has shown a photo of master of its upcoming 28mm scale model of Japanese heavy Type 98 mortar. Model will be casted in resin and available soon.

Firma Black Grom Studio pokazała zdjęcie wydrukowanego mastera swojego przygotowywanego modelu japońskiego ciężkiego moździerza Type 98 w skali 28 mm. Model będzie odlewany w żywicy, wkrótce znajdzie się w sprzedaży.

Spellcrow shows Plague Spawn | Spellcrow pokazuje Pomiota Plagi

Spellcrow has shown first of two upcoming resin 28mm 'heroic' scale miniatures of Plague Spawns. Figure will have approximately 5cm of height, you can see it on company's Facebook profile here.

Firma Spellcrow pokazała pierwszą z dwóch przygotowywanych figurek Pomiotów Plagi w skali 28 mm "heroic". Miniaturka będzie miała ok. 5 cm wysokości, jej zdjęcie można zobaczyć na profilu fejsbukowym producenta.

Modular base system from Assault Publishing | Modularna baza produkcji Assault Publishing

Assault Publishing has released its laser-cut modular base system. All modules may be finished in one of three styles (mid-tech, hi-tech, neo-gothic), all are compatible with each other and may be freely mixed. System is designed to work best for 15/20mm scale miniatures but is equally good in representing claustrophobic corridors for 28/32 mm miniatures. You can read more about complete system on producer's website here, and you can place your order here.

Firma Assault Publishing rozpoczęła sprzedaż swojego wycinanego laserowo systemu terenowego, pozwalającego odtworzyć wygląd przyszłościowej bazy, kompleksu naukowego lub obronnego. Moduły dostępne są obecnie w trzech różnych stylach wykońecznia (mid-tech, hi-tech, neo-gotyk), są też wzajemnie kompatybilne i można je dowolnie mieszać. System powstał z myślą o wykorzystywaniu figurek w skalach 15/20 mm, sprawdza się jednak doskonale przedstawiając też klaustrofobiczne wnętrza budowli w skali 28/32 mm. Więcej na temat sytemu można przeczytać na stronie producenta, tutaj zaś można złożyć swoje zamówienie. 

Timothy McGuire 3D renders | Rendery 3D figurki Timothy'ego McGuire

Irek Zieliński, digital sculptor working for Prodos Games, has published 3D renders of recently announced Timothy McGuire miniature for 'Warzone Resurrection' game. You can see renders on sculptor's Facebook profile here.

Na profilu fejsbukowym Irka Zielińskiego, cyfrowego rzeźbiarza pracującego dla Prodos Games, opublikowane zostały rendery 3D figurki Timothy'ego McGuire do gry "Warzone Resurrection". Można je obejrzeć tutaj.

'The Edge' and Awaken Realms | "The Edge" i Awaken Realms

Awaken Realms is a new Polish wargaming company, which was known - so far - as a painting studio (with exceptionally well painted models in offer, may I add). Today Awaken Realms has started its Kickstarter campaign for 'The Edge' miniature game. The aim of the campaign is to raise funds for launching a game and many miniatures for it. Producer would like to raise at least 10 000 GBP and so far more then 9000 GBP have been already pledged.
"The Edge" is a skirmish miniature game, set in steampunk, postapocalyptic universe. Game rules, are written by Paweł Żuchowski ('Norsgard' game author). You can read more information about game on its official website.
Welcome and good luck!

Awaken Realms to nowy, polski producent figurek i gier bitewnych, znany dotychczas jako studio malarskie (mają w ofercie naprawdę świetnie pomalowane figurki). Dziś firma rozpoczęła kampanię kickstarterową, za pomocą której chce sfinansować wydanie gry "The Edge" - postapokaliptycznej gry skirmishowej, osadzonej w świecie steampunkowym. Autorem zasad do gry jest Paweł Żuchowski, autor gry "Norsgard". Producent chciałby zebrać co najmniej 10 000 GBP, dotychczas zadeklarowano już wpłatę ponad 9000 GBP (do końca zbiórki pozostało jeszcze 28 dni). Więcej informacji na temat gry można uzyskać na jej oficjalnej stronie.
Witamy i powodzenia!

Cheaper kits from Scibor | Tańsze modele produkcji SMM

Scibor Monsterous Miniatures has started another round of its 30% off discounts. This time offer is valid for seven days and for six different models and sets: 'Ogre Slaughterer' (14.69 EUR, 20.98 EUR is regular price); 'Servants set' (14.08 EUR with regular price being 20.11 EUR); 'Graal SF Knight Jetpack #1' (14.69 EUR, 20.98 EUR being regular price); bust of 'Dwarf Warrior' (26.4 EUR instead of regular 37.71 EUR); 'Stone Giant Monster' (29.34 EUR, 41.91 EUR being regular price) and 'SF Ogres set', which is available for 26.4 EUR instead of 37.71 EUR now.
All sets contains 28mm 'heroic' scale resin miniatures, with an exception of a bust model, which has a height of 135 mm.

Firma Scibor Monsterous Miniatures rozpoczęła kolejną rundę zniżek, w ramach których taniej o 30% można kupić niektóre modele i zestawy tego producenta. Tym razem zniżki, ważne przez 7 dni, obejmują następujące modele: "Ogre Slaughterer" (58,66 PLN, normalna cena to 83,80 PLN); "Servants set" (56,35 PLN zamiast 80,50 PLN); 'Graal SF Knight Jetpack #1' (58,66 PLN, 83,80 PLN); popiersie "Dwarf Warrior" (105,56 PLN zamiast 150, 80 PLN); "Stone Giant Monster" (117,32 PLN, 167,60 PLN) i "SF Ogres set", dostępny obecnie w cenie 105,56 PLN zamiast 150,80 PLN.
Wszystkie oferowane zestawy zawierają żywiczne figurki w skali 28 mm "heroic" - wyjątkiem jest popiersie krasnoludzkiego wojownika, mające 135 mm wysokości.