środa, 17 września 2014

Large update of "Wolsung SSG" campaign | Duża aktualizacja kampanii gry "Wolsung SSG"

Micro Art Studio has updated its "Wolsung SSG" finished Kickstarter campaign website, showing - for the first time - casted and painted miniatures from the new faction - The Scylla. One of the automobiles has been also shown in its resin, final form. There is also one new terrain model in the update - advertising column.
Some other miniatures are still being sculpted or in the early phase of work, so we can also see unfinished sculpt of Ghoul from Ven Rier Agents faction and coloured concept arts for The Scylla.

Firma Micro Art Studio zaktualizowała stronę swojej zakończonej kampanii kickstarterowej gry "Wolsung SSG", pokazując - po raz pierwszy - odlane i pomalowane figurki nowej frakcji The Scylla. Na zdjęciach widoczny jest również jeden z zapowiadanych samochodów, odlany już w żywicy. Aktualizacja zawiera też zdjęcie nowego modelu terenu - kolumny ogłoszeniowej. Producent gry pokazał także niedokończoną jeszcze rzeźbę Ghoula z frakcji Ven Rier Agents oraz kilka pokolorowanych szkiców koncepcyjnych miniaturek The Scylla.

wtorek, 16 września 2014

Photo of new Spellcrow's tabards | Zdjęcie nowych przepasek ze Spellcrow

Spellcrow company has released sets of new tabards yesterday and today we can see these parts on actual models. Producer has shown a photo with four different tabards glued on models from his catalogue.

Firma Spellcrow wprowadziła wczoraj do sprzedaży zestawy nowych przepasek, dziś możemy zobaczyć, jak wyglądają one przyklejone do modeli. Producent pokazał zdjęcie, na którym nowe części widoczne są w połączeniu z figurkami z jego oferty.

Baltazar Games in English | Sklep Baltazar Games po angielsku

Baltazar Games runs its webstore in English now, with Paypal as a payment option. Just remember that one of the "products" in the basket should be your chosen way of shipping.

Firma Baltazar Games prowadzi od dziś swój sklepik również w języku angielskim, z możliwością płacenia za pośrednictwem Paypala. Należy tylko pamiętać, by jako jeden z "produktów" w koszyku znalazł się wybrany sposób dostawy.

Bikes and willys shown on MaxMini's KS campaign | MaxMini pokazuje motory i dżipa

MaxMini company has updated - again - website of its Kickstarter campaign "The Green Alliance". This is rather small update but contains detailed renders of orc bikers and willys models. Check it here.
"The Green Alliancie" has raised almost 15 500 GBP so far, and there are 23 days of the campaign still left.

Firma MaxMini po raz kolejny zaktualizowała stronę swojej kampanii kickstarterowej "Zielony Sojusz". To raczej niewielka objętościowo aktualizacja, pokazane zostały w niej jednak szczegółowe rendery motorów orków oraz dżipa. Można je zobaczyć tutaj.
Dotychczas w kampanii zebrano blisko 15 500 GBP, potrwa ona jeszcze 23 dni.

Chrome Knights helmets concept art | Szkice koncepcyjne Rycerzy Chromu

Bitsbox company has published two concept drawings of Chrome Knights helmets, which will be available October this year.

Firma Bitspudło opublikowała dwa szkice koncepcyjne hełmów Rycerzy Chromu - zestawy hełmów będą dostępne w październiku.

Review of MaxMini's Steampunk weapons set | Recenzja zestawu Steampunk weapons z MaxMini

Power Armoured Metal blog has been updated with a review of "Steampunk weapons" set released by MaxMini company. You can read this text here.

Na blogu Power Armoured Metal opublikowana została recenzja zestawu "Steampunk weapons" produkowanego przez firmę MaxMini. Z treścią artykułu można zapoznać się tutaj.

Tech-Master Balthazar from Hi-Tech Miniatures | Tech-Master Balthazar, nowość z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures offers new 28 mm "heroic" scale resin miniature labelled as "Tech-Master Balthazar" from Bio-Tech Covenant faction. New miniature consists of seven parts and is supplied with resin round 40 mm scenic base. You can buy it for 15 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures oferuje nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic" - "Tech-Master Balthazar" z frakcji Bio-Tech Covenant. Nowa miniaturka składa się z siedmiu części, jest dostarczana wraz z żywiczną okrągłą podstawką sceniczną o średnicy 40 mm. Cena nowości to 15 EUR.

poniedziałek, 15 września 2014

Owyn - concept art for redemeer dwarf | Owyn - szkic koncepcyjny figurki krasnoluda

Siren Miniatures has shown another concept art for one of its upcoming miniatures. Owyn is a dishonored dwarf with cut off beard. The only way to redeem is to find honor or death in battle.

Firma Siren Miniatures pokazała kolejny szkic koncepcyjny jednej ze swych opracowywanych figurek. Owyn to zhańbiony krasnolud z odciętą brodą. Jedyną szansą na zmazanie hańby jest odzyskanie honoru lub śmierć w walce...

Tabards, tabards, tabards - new releases from Spellcrow | Przepaski, przepaski, przepaski - nowości ze Spellcrow

Spellcrow has released five new sets of resin 28 mm "heroic" scale accessories, and all of them share a common trait - all sets contain tabards or cloaks of different sorts. Company sells following new sets: "Furry/Wolves Cloaks"; "Rags Tabards", "Furry/Wolves Tabards"; "Chain Mail Tabards" and "Skin Tabards". Prices of all new releases are identical - 8 EUR per set. All new models were sculpted by Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow wprowadziła do swojego sklepu pięć nowych zestawów żywicznych akcesoriów w skali 28 mm "heroic" - wszystkie je łączy jedno - zawierają płacze lub przepaski. Producent oferuje następujące nowe zestawy: "Futrzane płaszcze"; "Przepaski ze szmat"; "Przepaski z futra"; "Przepaski z kolczugi"; "Przepaski ze skór". Cena wszystkich nowości jest identyczna - 29 PLN za zestaw. Autorem wszystkich nowych rzeźb jest Piotr Pirianowicz.

Upcoming Tech-Master Balthazar from Hi-Tech Miniatures | Zapowiedź figurki Tech-Master Balthazar z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures will release tomorrow new 28 mm "heroic" scale resin miniature for Bio-Tech Covenant - Tech-Master Balthazar. You can see preview photo on company's Facebook profile.

Firma Hi-Tech Miniatures zapowiedziała, że jutro do sprzedaży trafi kolejna żywiczna figurka w skali 28 mm "heroic" z frakcji Bio-Tech Covenant. Będzie ona nosić nazwę Tech-Master Balthazar. Zdjęcie nowej miniaturki dostępne jest na profilu fejsbukowym producenta.