niedziela, 13 lipca 2014

Holiday | Wakacje

Dear readers - I'm going on my holiday for a next few days. Site will be updated with all news in about ten days and then I will be back in the business.

Drodzy Czytelnicy, przez kilkanaście kolejnych dni strona nie będzie, raczej, uaktualniana. Wyjeżdżam na krótkie wakacje. Wszelkie zaległości nadrobię zaraz po powrocie, za około dziesięć dni.

Preview of new command group from Werewoolf Miniatures | Zapowiedź nowej grupy dowodzenia z Werewoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures company has shown a photo of upcoming new miniatures from its Union of Electoral Kingdoms range. New figures will form a command group. So far two of the miniatures have been shown - a standard bearer and a musician. Check it here.

Firma Werewoolf Miniatures udostępniła zdjęcie nowych figurek z serii Union of Electoral Kingdoms. Nowe miniaturki utworzą grupę dowodzenia. Dotychczas pokazani zostali dobosz i chorąży. Zobaczcie ich tutaj. 

"Wolsung SSG" campaign again | Jeszcze raz o kampanii "Wolsung SSG"

Kickstarter campaign of the first expansion for "Wolsung SSG" by Micro Art Studio will run for six more days. So far, more then 65 000 USD has been pledged, tons of stuff has been ulocked. You can check current status of the campaign here. In one of the last updates of the campaign website, MAS has published photos of miniature for the new faction - Van Riers Agents and concept arts of figures for other factions.

Kampania kickstarterowa pierwszego dodatku do gry "Wolsung SSG" firmy Micro Art Studio potrwa jeszcze sześć dni. Dotychczas udało się zebrać ponad 65 000 USD, co odblokowało liczne dodatki i prezenty dla osób wspierających. W jednym z ostatnich wpisów na stronie kampanii producent - MAS - pokazał figurkę z nowej frakcji, Van Riers Agents, a także szkice koncepcyjne nowych figurek z innych stronnictw.

sobota, 12 lipca 2014

Win Erebus miniature | Wygraj figurkę Erebusa

Hi-Tech Miniatures company has announced a little competition. Producer has published on its Facebook profile a picture of Erebus, its newest 28 mm "heroic" scale figure. You have a chance to win this new release by liking, commenting and sharing picture provided by HTM. More information here.

Firma Hi-Tech Miniatures ogłosiła na swoim profilu fejsbukowym konkurs, w którym nagrodą jest najnowszy produkt tego wytwórcy - figurka Erebusa w skali 28 mm "heroic". Producent zamieścił na swoim profilu zdjęcie miniaturki, by mieć szansę jej wygrania, trzeba polubić, współdzielić i zamieścić komentarz zdjęcia. Więcej informacji tutaj.

Mounted Prussian for "By Fire and Sword" (WIP) | Konny Prusak do "Ogniem i Mieczem"

"By Fire and Sword" team has published one more work-in-progress picture of one of the upcoming miniatures. This time it is Prussian reiter from Territorial Defence forces. Miniature is sculpted in 15 mm scale, of course.

Zespół "Ogniem i mieczem" pokazał kolejne zdjęcie jednej z opracowywanych obecnie figurek - rajtara pruskiej milicji. Figurka została wyrzeźbiona w skali, rzecz jasna, 15 mm.

Preview of Shiryo-X | Zapowiedź Shiryo-X

Prodos Games has published a 3D render of one of "Warzone Resurrection" upcoming miniatures - Shiryo-X, Mishima's Demon Hunter. Check it here.

Firma Prodos Games opublikowała render 3D jednej z kolejnych figurek do gry "Warzone Resurrection" - Shiryo-X, Łowcy Demonów megakorporacji Mishima. Render można obejrzeć tutaj.

Draconis Commander Erebus from Hi-Tech Miniatures | Draconis Commander Erebus z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures has just released its new 28 mm "heroic" scale figure named "Draconis Commander Erebus". New miniature is a multipart resin figure (body, left and right arms, blade, panzerfist with a gun, flag) supplied with scenic resin 40 mm base. Height of the miniature from feet to the line of the eyes is 32 mm. You can buy this new release for 17.50 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures rozpoczęła sprzedaż nowej figurki żywicznej w skali 28 mm "heroic", nosi ona nazwę "Draconis Commander Erebus". Nowy model to wieloczęściowa miniaturka (korpus, prawa i lewa ręka, broń sieczna, panzerpięść z bronią palną, sztandar), dostarczana wraz z żywiczną podstawką sceniczną o średnicy 40 mm. Wysokość figurki, mierzona od podstawy stóp do linii oczu to 32 mm. Cena nowości wynosi 17,50 EUR.

piątek, 11 lipca 2014

Review of new Kromlech releases | Recenzja nowych produktów Kromlecha

Graven Games website has published a review of two of newest Kromlech's products - Junk Barricades and Quad Orc Flakvierling. You can read article here.

Na stronie Graven Games opublikowana została recenzja dwóch spośród najnowszych produktów firmy Kromlech - Junk Barricades oraz Quad Orc Flakvierling. Z treścią recenzji można zapoznać się tutaj.

"Pulp City" Progress Update | Aktualizacja kampanii "Pulp City"

As every Thursday, Maciej from "Pulp City" team has published this Friday a short progress update. In short- first miniatures are already being produced. Update also shows a new sculpt - Baboom sniper from A.R.C. team.

Jak co czwartek, Maciej z zespołu twórców "Pulp City" opublikował dziś, czyli w piątek, krótką aktualizację postępu prac nad nową edycją gry. W skrócie - pierwsze figurki trafiły do produkcji. Aktualizacji towarzyszy zdjęcie kolejnej nowej rzeźby - Babooma, snajpera z zespołu A.R.C.

Preview of Oddział Ósmy's future releases | Zapowiedź przyszłych modeli z Oddziału Ósmego

Oddział Ósmy's Facebook profile has been updated with three photos showing future releases. Photos 1 and 2 show 15 mm scale snipers, probably belonging to the new range of Russian special forces taking part in the annexion of Crimea. Third photo shows 3 mm scale hovercraft.

Na profilu fejsbukowym Oddziału Ósmego udostępnione zostały trzy zdjęcia pokazujące przyszłe modele. Zdjęcia 1 i 2 pokazują snajperów w skali 15 mm, prawdopodobnie miniaturki należą do nowej serii figurek wojsk rosyjskich biorących udział w aneksji Krymu. Zdjęcie 3 pokazuje poduszkowiec w skali 3 mm.