wtorek, 1 września 2015

Dear Readers | Drodzy Czytelnicy

When something starts, it will naturally come to its end too. And this is the end of the Polish Miniatures website. I came to the point when I'm no longer able to work full time, work part time and then update this little website on a regular basis. It simply takes too much time nowadays. I want to focus more on my private blog again, I think about some less demanding new project too.
Polish Miniatures will stay in my memory forever though, I'm sure of that. I will always remember some great people whom I met thanks to the Polish Miniatures too. I would like to thank all readers for reading my gramatically horrible notes:), So, in short - goodbye or, better, see You in other places on the Web.

Kiedy coś się zaczyna, naturalną koleją rzeczy jest, że kiedyś nadejdzie tego kres. Wcześniej czy później do tego musi, po prostu, dojść. I to właśnie kres Polskich Figurek. Doszedłem do punktu, w którym nie mogę łączyć pracy i regularnego aktualizowania tej strony. Zabiera to coraz więcej czasu, którego mam coraz mniej. Poza tym chcę ponownie skupić się nieco bardziej na swoim blogu hobbystycznym, myślę również o nowym projekcie, nieco mniej wymagającym czasowo.
Mimo zakończenia działalności, Polskie Figurki pozostaną w mojej pamięci, tego jestem pewien. Pozostaną w niej - i mam nadzieję, że nie tylko w pamięci - świetni ludzie, których poznałem dzięki prowadzeniu tej strony. Dziękuję jednak przede wszystkim Wam, Czytelnikom, za to, że chciało się Wam tutaj zaglądać. Żegnajcie lub, może lepiej, do zobaczenia w innych zakątkach sieci.poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Preview of next miniature from Evil Craft | Zapowiedź nowej figurki z Evil Craft

Evil Craft has previewed its next miniature, which should be released in a few days. Upcoming figure will be heavily armed, to deal with armoured units.

Firma Evil Craft pokazała swoją kolejną figurkę, która trafi do sprzedaży w ciągu kilku dni. Zapowiadana miniaturka uzbrojona będzie w ciężką broń do zwalczania celów opancerzonych.

New releases for 'By Fire and Sword' | Nowości do "Ogniem i mieczem"

Wargamer informs that new sets of miniatures and accessories for 'By Fire and Sword' game are available in company's online store. You can buy following new sets: 'Veteran Reiters' (8 EUR); 'Imperial Commanders' (8 EUR); 'Imperial Cuirassiers in armor' (8 EUR); 'Comitatus/Szekely cavalry' (8 EUR); 'Prussian commanders' (8 EUR); 'Wooden walls 1' (22 EUR) and 'Forage markers' (8 EUR).

Wargamer poinformował, że do sprzedaży w sklepie sieciowym trafiły kolejne zestawy figurek i akcesoriów do gry "Ogniem i mieczem". Dostępne są następujące zestawy: "Rajtarzy weterani" (30 PLN); "Dowódcy cesarscy - podjazd" (30 PLN); "Cesarscy kirasjerzy w pancerzach" (30 PLN); "Jazda komitacka/szeklerska" (30 PLN); "Dowódcy pruscy - podjazd" (30 PLN); "Mury drewniane 1" (85 PLN): "Znaczniki furażu" (30 PLN).
Further details of upcoming Siren Miniatures release | Kolejne szczegóły następnej figurki z Siren Miniatures

Siren Miniatures company has shown further details of its upcoming next release - you can see photos on company's Facebook profile here.

Firma Siren Miniatures pokazała kolejne detale swojej nowości, która trafi do sprzedaży w przyszłym tygodniu. Rendery można zobaczyć tutaj, na profilu fejsbukowym producenta.

Knight with Standard from Scibor Monsterous Miniatures | Rycerz ze sztandarem produkcji Scibor Monsterous Miniatures

Scibor Monsterous Miniatures company offers newest addition to its range of resin 28mm 'heroic' scale figures - 'Knight with Standard'. New miniature is supplied with 25mm square resin scenic base, you can buy this new release for 7.52 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures rozpoczęła sprzedaż najnowszej figurki żywicznej w skali 28 mm "heroic" - "Knight with Standard". Nowa miniaturka dostarczana jest wraz z żywiczną podstawką sceniczną o boku 25 mm, cena nowości to 30 PLN.

Renders of finished Prosecutors for 'Norsgard' | Rendery skończonych Prosecutorów do "Norsgardu"

'Norsgard' team has shown finished renders of upcoming Prosecutors models, which will join the Howling Horde faction soon. Check it here.

Zespół twórców gry "Norsgard" podzielił się z nami renderem, pokazującym ostateczny wygląd dwóch figurek Presecutorów, które wkrótce dołączą do frakcji Howling Horde.


ReyCast shows upcoming ruins | ReyCast zapowiada ruiny

ReyCast company has shown some photos of its upcoming simple Ruins. You can see pictures on manufacturer's Facebook profile here.

Firma ReyCast pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia przygotowywanych prostych Ruin. Można je zobaczyć tutaj.


Two more upcoming Supremes for 'Pulp City' revealed | Pokazano dwóch kolejnych Supremów do "Pulp City"

'Pulp City' game's Facebook profile has been updated with two new cards for Supremes which will be released during upcoming Kickstarter campaign - Coldfire and Red Robot.

Na oficjalnym profilu fejsbukowym gry "Pulp City" przedstawiono karty dwóch nowych Supremów, którzy zostaną wydani po zapowiadanej na jesień zbiórce kickstarterowej - Coldfire i Red Robot.


Two new models from Multiverse Gaming | Dwa nowe modele z Multiverse Gaming

Multiverse Gaming company has released its two newest addition to the Dark City range of laser-cut 28mm scale terrain models - 'Gargoyles B' and 'Subway Entrances'. First set contains four gothic gargoyles, you can buy it for 4.95 EUR, second of the new releases contains two entrances, its price is 11.95 EUR.

Firma Multiverse Gaming rozpoczęła sprzedaż dwóch nowych modeli z serii laserowo ciętych makiet terenowych Dark City w skali 28 mm - "Gargoyles B" oraz "Subway Entrances". Pierwszy zestaw zawiera cztery gargulce, jego cena to 4,95 EUR, w drugim zestawie znajdziemy dwa wejścia do metra, cena to 11,95 EUR.Large Battlefield Terrain Set from Terrains4Games | Duży Zestaw Terenów z Tereny do Gier

Terrains4Games company offers special Large Battlefield Set containing terrains from manufacturer's popular economy series. Set contains Hills, Large Rocks, Forests and Wooden Fences. You can buy this new release in company's E-bay webstore for 59 USD.

Firma Tereny do Gier oferuje specjalny Duży Zestaw Terenów Bitewnych, zawierający makiety z popularnej serii ekonomicznej tego producenta. W zestawie znajdują się Wzgórza, Duże Skały, Lasy i Drewniane Płoty. Nowość dostępna jest w sklepie ebajowym Terenów do Gier w cenie 59 USD.