środa, 26 listopada 2014

Concept art for another bike from ZEN Terrain | Szkic koncepcyjny kolejnego motoru z ZEN Terrain

ZEN Terrain company has shown a new concept art for one more bike model. Miniature will be laser-cut from HDF board.

Firma ZEN Terrain pokazała nowy szkic koncepcyjny jeszcze jednego modelu motoru. Model będzie wycinany laserowo z płytki HDF.

wtorek, 25 listopada 2014

New material for "Afterglow" miniatures | Nowy materiał do figurek "Afterglow"

White Tree company has informed, that miniatures for its upcoming 'Afterglow' game will be casted not only in resin, but in metal too. You may find more information in this post on manufacturer's Facebook profile.

Firma White Tree poinformowała, że figurki przygotowywane do gry "Afterglow" będą odlewane, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie tylko w żywicy, lecz też w metalu. Osoby, które brały udział w kampanii społecznościowej gry mogą wybrać materiał, z którego odlane zostaną ich miniaturki. Więcej informacji na ten temat jest w wiadomości zamieszczonej na profilu fejsbukowym producenta.

Trucks, trucks and more trucks | Ciężarówki, ciężarówki i jeszcze więcej ciężarówek

Puppets War offers four new sets of heavy vehicles, casted in resin in 28 mm 'heroic' scale. All new kits share some similarities, as all of them are based on 'Pegasus' truck and may be build in one of few variants. First of the new models is labelled as 'Pegasus Tactical Vehicle'. You can buy it for 29 EUR. Second vehicle is named 'Pegasus AA Vehicle', its price is 39 EUR. Then we have 'Pegasus Rocket Launcher', this kit is available for 39 EUR too. The last of the new models is labelled as 'Container and Tow', this kit is compatible with all three variants of the truck. Price of it is 19 EUR. Dimensions of vehicles are identical - 130 mm length, 63 mm width, 60 mm height. All models were designed by AR.

Firma Puppets War oferuje cztery nowe modele ciężkich pojazdów, odlanych z żywicy w skali 28 mm "heroic". Wszystkie te nowości oparte są o wspólne podwozie "Pegasus", modele w ramach jednego zestawu mogą być zbudowane w kilku wariantach. Pierwsza z nowości to "Pegasus Tactical Vehicle" - cena to 29 EUR. Drugi model nosi nazwę "Pegasus AA Vehicle", kosztuje 39 EUR. Trzeci zestaw to "Pegasus Rocket Launcher", ten zestaw jest dostępny za również 39 EUR. Ostatni z nowych modeli to "Container and Tow", jest on kompatybilny z wcześniejszymi trzema zestawami, można go kupić za 19 EUR. Wymiary pojazdów są identyczne - 130 mm długości, 63 mm szerokości i 60 mm wysokości. Autorem projektów wszystkich modeli jest AR.

New gaming mats from Micro Art Studio | Nowe wzory mat do gry z Micro Art Studio

Micro Art Studio offers two new designs of its gaming mats. First new mat is labelled as 'Icestorm' and is official 'Infinity' game product, released in the range 'Designed for Infinity'. Its dimensions are 48x48 inches. You can buy it for 49.20 EUR. Second new mat is named 'Blue Space' and its dimensions are 36x36 inches. Price of this mat is 36.90 EUR.

Firma Micro Art Studio oferuje dwa nowe wzory mat do grania. Pierwsza nosi nazwę "Icestorm", jest to oficjalny produkt do gry "Infinity", wydany w ramach serii "Designed for Infinity". Mata ma wymiary 120x120 cm, można ją kupić za 182,04 PLN. Druga z nowości to mata "Blue Space", jej wymiary wynoszą 90x90 cm, a jej cena to 136,53 PLN.

White Tree is looking for sculptors | White Tree poszukuje rzeźbiarzy

White Tree, Polish manufacturer of upcoming 'Afterglow' skirmish game, is looking for sculptors, both traditional and digital. If you are interested in this job, please send your portfolio (or link to your portfolio) here. More information here.

Firma White Tree, wydawca opracowywanej gry skirmishowej "Afterglow", poszukuje rzeźbiarzy figurek, zarówno tradycyjnych, jak i pracujących cyfrowo w programie Zbrush. Więcej informacji na temat wymagań i sposób kontaktu podany jest tutaj.

Space Knights heads with long hair | Głowy Kosmicznych Rycerzy z długimi włosami

Spellcrow offers new set of resin 28 mm 'heroic' scale heads labelled as 'Space Knights heads with long hair'. Set contains ten resin casts in five different designs, you can buy it for 8 EUR. Heads were designed and sculpted by Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow oferuje nowy zestaw żywicznych głów w skali 28 mm "heroic", jest on opatrzony nazwą "Głowy Kosmicznych Rycerzy z długimi włosami". Zestaw zawiera dziesięć odlewów w pięciu różnych wariantach, jego cena wynosi 29 PLN. Autorem projektu i rzeźb jest Piotr Pirianowicz.

Preview of "Norsgard" miniatures | Recenzja figurek z gry "Norsgard"

Talk Wargaming site has been updated with a preview of 'Norsgard' game's miniatures. Read it here.

Na stronie Talk Wargaming ukazała się recenzja figurek do gry "Norsgard". Można ją przeczytać tutaj.

poniedziałek, 24 listopada 2014

Upcoming sci-fi modular base system from Assault Publishing | Assault Publishing opracowuje modularny system makiet sci-fi

Assault Publishing company has published a photo album with pictures of currently developed system of modular sci-fi terrain modules, which will be used for making 15-20 mm scale bases. System is still being worked on, but prototype is fully functional now. All modules will be fully interchangeable, walls will have external and internal layers with textures. Modules will be laser-cut from HDF, system is designed by proffesional architect. More information is available at the Assault Publishing Facebook profile. The release is planned for first quarter of next year.

Firma Assault Publishin opublikowała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia opracowywanego obecnie systemu modułów terenowych, pozwalających zbudować bazę science-fiction w skali 15-20 mm. System nadal znajduje się w fazie prac, są one jednak zaawansowane, istnieje już w pełni funkcjonalny prototyp. Wszystkie moduły mają być wymienne, ściany będą miały powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne i teksturowane podłogi. Poszczególne części będą wycinane laserowo z płyt HDF, a całość systemu zaprojektował zawodowy architekt. Więcej informacji dostępnych jest na profilu przyszłego producenta. Planowana data wprowadzenia produktu do sprzedaży to pierwszy kwartał przyszłego roku.

Upcoming ZTZ-99A from Oddział Ósmy | Wkrótce model ZTZ-99A z Oddziału Ósmego

Oddział Ósmy has shown a photo of one of its upcoming 3 mm scale models - Chinese ZTZ-99A tank, most modern Chinese main battle tank - being worked on.

Oddział Ósmy pokazał zdjęcie opracowywanego właśnie modelu w skali 3 mm chińskiego czołgu podstawowego ZTZ-99A, najnowocześniejszego czołgu w służbie armii tego państwa.

Orc bust from Scibor | Popiersie orka od Ścibora

Scibor Monsterous Miniatures company offers new resin bust labelled as 'Orc'. Total height of the new sculpt is 105 mm, its price is 37.71 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures oferuje nowe popiersie żywiczne, nosi ono nazwę "Orc". Całkowita wysokość rzeźby wynosi 105 mm, jej cena to 150,80 PLN.