wtorek, 21 października 2014

New concept arts from ZEN Terrain | Nowe szkice koncepcyjne z ZEN Terrain

ZEN Terrain company has presented two concept arts for upcoming projects. First is a futuristic Fast Food Stall, second set of accessories is currently labelled as Generic Camouflage tags.

Firma ZEN Terrain pokazała szkice koncepcyjne dwóch nowych projektów. Pierwszy to przyszłościowa budka z fast foodem, natomiast drugi to znaczniki kamuflażu.

Cheaper Dyniaqs from Spellcrow | Tańsze Dyniaqi ze Spellcrow

Spellcrow offers its "Dyniaqs Collection" set of eight 28 mm "heroic" scale metal miniatures in a special price, 30% off the regular one. You can buy this set for 34.50 EUR (regular price is 51.75 EUR) now, offer is valid till Sunday, October 26th.

Firma Spellcrow oferuje zestaw "Kolekcja Dyniaqów", zawierający osiem metalowych figurek w skali 28 mm "heroic" w specjalnej cenie, niższej o 30% od standardowej. Do niedzieli 26 października zestaw ten sprzedawany jest w cenie 125 PLN, zamiast standardowej 187,50 PLN.

"Efreet" Twin Heavy Flamer from Bitsbox | "Efryt" - zdwojony ciężki miotacz płomieni z Bitspudło

Bitsbox company offers new resin 28 mm "heroic" scale set of heavy weapon platform labelled as "'Efreet' Twin Heavy Flamer". Model consists of weapon, mounting and base plate, it was sculpted by Mateusz "Matus" Gajos and Grzegorz Wilczek. You can buy it for 13 USD.

Firma Bitspudło wprowadziła do sprzedaży w swoim sklepie internetowym żywiczny model nowej platformy z bronią ciężką w skali 28 mm "heroic", oznaczony jest on nazwą "'Efreet" Twin Heavy Flamer". Model składa się z broni, mocowania oraz podstawy, jego autorami są Mateusz "Matus" Gajos oraz Grzegorz Wilczek. Cena tej nowości to 39 PLN.

Further wave of 30% cheaper sets at Scibor's webstore | Kolejna fala zestawów tańszych o 30% w sklepie SMM

Scibor Monsterous Miniatures company offers three sets of its 28 mm "heroic" scale models with 30% discount. All offers are valid for three or more days. First of the cheaper sets is labelled as "Celtic SF Torin Mech". Its regular price is 46.11 EUR, now you can buy it for 32.28 EUR. Next of offered sets is titled "Templar Ruins Terrain", you can buy it for 17.63 EUR instead of regular 25.18 EUR. The last of the offered products is "Dwarves Football Team" set, containing ten miniatures. Regular price of this set is 41.91 EUR, for the next four days you can buy it for 29.34 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures przygotowała kolejną porcję swoich modeli w cenach niższych o 30% od standardowych. Wszystkie oferowane teraz modele i ich zestawy wykonane są z żywicy w skali 28 mm "heroir", a promocja ważna jest jeszcze przez co najmniej trzy następne dni. Pierwszym z tańszych zestawów jest "Celtic SF Torin Mech", dostępny zazwyczaj w cenie 184,10 PLN, a który obecnie można kupić za 128,87 PLN. Drugi zestaw to "Templar Ruins Terrain", dostępny standardowo za 100,70 PLN, a obecnie kosztujący 70,49 PLN. Ostatnim z zestawów oferowanych w czasie tej promocji jest "Dwarves Football Team", zawierający dziesięć figurek. Normalna cena tego produktu to 167,60 PLN, obecnie można go kupić za 117,32 PLN.

poniedziałek, 20 października 2014

Five new weathering powders from Kromlech | Pięć nowych pigmentów do postarzania z Kromlecha

Kromlech company has released further five weathering powders. New releases are labelled as "Beach Sand Weathering Powder"; "Light Mud Weathering Powder"; "Trench Earth Weathering Powder"; "Moldy Green Weathering Powder" and  "Lapis Lazuli Blue Weathering Powder". Price of a single 30 ml bottle of powder is 2.99 EUR.

Firma Kromlech wprowadziła do sprzedaży pięć kolejnych pigmentów do postarzania modeli. Nowości to "Beach Sand Weathering Powder"; "Light Mud Weathering Powder""Trench Earth Weathering Powder""Moldy Green Weathering Powder" oraz "Lapis Lazuli Blue Weathering Powder". Cena pojedynczej buteleczki zawierającej ok. 30 ml proszku wynosi 12 PLN.

Ancient Ones Gravbike (WIP) | Motor grawitacyjny Starożytnych (WIP)

Bitsbox company has shown on its Facebook profile photos of upcoming new model labelled as "Ancient Ones Gravbike". Model is still in work-in-progress stage but should be available at producer's webstore in November. Bitsbox will make two versions of the pilot miniature - female and male.

Firma Bitspudło zamieściła na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia przygotowywanego nowego modelu, opisanego jako "Ancient Ones Gravbike". Model nadal jest jeszcze w fazie opracowywania, powinien jednak trafić do sprzedaży w sklepie sieciowym producenta w listopadzie. Bitspudło wykona dwie wersje figurki pilota - płci żeńskiej i męskiej.

Spellcrow miniatures 30% cheaper | Figurki ze Spellcrow taniej o 30%

Spellcrow company offers two sets of its metal 28 mm "heroic" scale miniatures with a 30% discount. First set is labelled as "Humans Collection", second is titled "Dwarves Collection". Both sets contains five miniatures each, you can buy them for 21.80 EUR each.

Firma Spellcrow oferuje dwa zestawy swoich metalowych modeli w skali 28 mm "heroic" w cenie niższej o 30% od standardowej. Nazwa pierwszego zestawu to "Kolekcja Ludzi", drugi nosi nazwę "Kolekcja Krasnoludów". W obu zestawach znajduje się po pięć figurek, cena jednego zestawu to 79 PLN.

3D renders of Bauhaus artillery | Rendery 3D artylerii Bauhausu

Irek Zieliński, 3D sculptor working for Prodos Games, publisher of "Warzone Resurrection", has updated its Facebook profile showing 3D renders of miniatures of Bauhaus artillery models. Check it here.

Na profilu fejsbukowym Irka Zielińskiego, rzeźbiarza 3D pracującego - między innymi - dla Prodos Games, opublikowane zostały rendery 3D modeli artylerii Bauhausu z gry "Warzone Resurrection". Można je obejrzeć tutaj.

Upcoming new Pleasure Knights shoulder pads | Zapowiedź nowych naramienników dla Legionów Wyuzdania

Spellcrow has published a photo of upcoming set of new Pleasure Knights' shoulder pads. You can see picture here, on company's Facebook profile. New set will be available tomorrow.

Firma Spellcrow opublikowała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie zestawu nowych naramienników Legionów Wyuzdania. Nowy zestaw trafi do sprzedaży już jutro.

niedziela, 19 października 2014

Reviews of bits from Puppets War and MaxMini | Recenzje części produkcji Puppets War i MaxMini

Grot Orderly blog has been updated with two reviews of resin 28 mm "heroic" scale bits released by Puppets War and MaxMini.

Na blogu Grot Orderly ukazały się dwa krótkie wpisy, przedstawiające niektóre z części żywicznych w skali 28 mm "heroic", produkowane przez firmy Puppets War i MaxMini.