czwartek, 2 października 2014

One more ogre from Scibor Monsterous Miniatures | Jeszcze jeden ogr ze Scibor Monsterous Miniatures

Scibor Monsterous Miniatures company seems to really like ogres nowadays. One more resin, 28 mm "heroic" scale miniature of such creature has been released - "Ogre Hunter". New miniature is supplied with resin, scenic 40 mm square base in a blister, you can buy it for 20.98 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures wydaje się ostatnio naprawdę lubić ogry wszelkiego rodzaju. Ukazała się właśnie kolejna żywiczna figurka w skali 28 mm "heroic", przedstawiająca taką istotę - "Ogre Hunter". Nowa miniaturka dostarczana jest w blisterze wraz z żywiczną, sceniczną podstawką o boku 40 mm. Jej cena wynosi 83,80 PLN.

środa, 1 października 2014

Heroes of the Green Alliance | Bohaterowie Zielonego Sojuszu

MaxMini company has updated website of its Kickstarter "The Green Alliance" campaign, publishing some information about upcoming models of hereos. One of them was shown as a concept art. Producer has also shown a 3D render of Orc Commando head.

Firma MaxMini zaktualizowała stronę swojej kampanii kickstarterowej "Zielony Sojuszu", publikując informacje na temat opracowywanych modeli bohaterów. Jednego z nich pokazano w formie szkicu koncepcyjnego. Producent pokazał też render 3D głowy orka-komandosa.

Templar SF Lord from SMM | Lord Templariuszy SF od Ścibora

Scibor Monsterous Miniatures offers new miniature from its SF Templars range - "Templar SF Lord". New miniature is casted in resin in 28 mm "heroic" scale and is supplied with round 40 mm resin scenic base. You can buy this figure for 25.18 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures oferuje nową figurkę ze swojej serii Templariuszy SF - "Templar SF Lord". Nowa miniaturka jest odlana z żywicy w skali 28 mm "heroic", w zestawie z nią otrzymujemy także okrągłą, żywiczną podstawkę sceniczną o średnicy 40 mm. Cena tej nowości to 100,70 PLN.

Resin skulls | Żywiczne czaszki

Mini Monsters company has informed that one of its earlier products - set of skulls in 28 mm "heroic" scale  - is now available casted in resin. Price of the set, which contains forty different skulls is 8 USD.

Firma Mini Monsters poinformowała, że jeden z jej wcześniejszych produktów - zestaw czaszek w skali 28 mm "heroic" - jest obecnie dostępny odlewany z żywicy. Cena zestawu, zawierającego czterdzieści różnych czaszek, to 8 USD.

Ogre Cossack Bohun | Ogr kozak Bohun

Scibor Monsterous Miniatures company has released one more miniature from its Ogre Cossack range. This new figure is casted in resin in 28 mm "heroic" scale and is supplied with square 40 mm resin scenic base. Ogre Cossack Bohun is wielding a bone-club and a standard. You can buy it for 20.98 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures rozpoczęła sprzedaż kolejnej już w tym tygodniu figurki ogra. Nowość to jeden z ogrów-kozaków, nosi nazwę "Ogre Cossack Bohun". Miniaturka odlana jest z żywicy w skali 28 mm "heroic", w komplecie znajduje się także sceniczna podstawka żywiczna o boku 40 mm. Bohun jest uzbrojony w masłak, dzierży również sztandar. Nowość można kupić za 83,80 PLN.

wtorek, 30 września 2014

Beta profile cards for "Wolsung SSG" | Wstępna wersja kart charakterystyk do "Wolsunga SSG"

In today's update of "Wolsung SSG" Kickstarter website Micro Art Studio, publisher of the game, shares with us beta profile cards for "Wolsung". You may see examples and dowload full faction sets here.

W dzisiejszej aktualizacji strony kampanii kickstarterowej gry "Wolsung SSG", Micro Art Studio, wydawca gry, udostępnił do oceny graczy wstępną wersję kart charakterystyk do "Wolsunga". Przykładowe karty można zobaczyć tutaj, po kliknięciu na obrazki można również pobrać ich komplety dla każdej z frakcji.

Preview of sci-fi corridors from ZEN Terrain | Zapowiedź korytarzy sci-fi z ZEN Terrain

ZEN Terrain has published photos of upcoming sci-fi corridors/self supporting bridge, which will soon be available in company's webstore. Finished model will probably be supplied with clear acrylic walls as an option. You may see pictures on company's Facebook profile.

Firma ZEN Terrain opublikowała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia przygotowywanego zestawu korytarzy/mostu samonośnego w klimacie sci-fi, wkrótce znajdzie się on w sprzedaży w sklepie sieciowym tego producenta. Gotowy model będzie prawdopodobnie sprzedawany z opcjonalnymi ścianami z przezroczystego plastiku.

SF Cossak Ogre #3 | Ogr Kozak SF nr 3

Scibor Monsterous Miniatures offers newest addition to the forces of SF hungry giant brutes - resin 28 mm "heroic" scale miniature of "SF Cossack Ogre #3". Figure is supplied with scenic resin round 40 mm base, you can buy it for 20.98 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures oferuje nową figurkę brutalnego, wciąż głodnego olbrzyma w klimacie science-fiction - żywiczną miniaturkę "SF Cossack Ogre #3" wykonaną z żywicy w skali 28 mm "heroic". Figurka dostarczana jest wraz z okrągłą, żywiczną podstawką sceniczną o średnicy 40 mm. Cena nowości wynosi 83.80 PLN.

Dvaregs Tsardom Spetsnatz from Werewoolf Miniatures | Specnaz carstwa Dwaregów z Werewoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures company has shown photos of new miniatures - Dvaregs Tsardom Spetsnatz. New figures, which were sculpted by Marcin Szymański, will be available soon at the producer's Ebay webstore.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała kilka zdjęć nowych figurek, sił specjalnych carstwa Dwaregów. Nowe miniaturki, których autorem jest Marcin Szymański, trafią wkrótce do sprzedaży w sklepie ebajowym producenta.

Medrin - Royal Guard concept art | Szkic koncepcyjny figurki Medrina - królewskiego gwardzisty

Siren Miniatures company has published a new concept art for one of its upcoming miniatures. Art is titled Medrin - Royal Guard.

Firma Siren Miniatures opublikowała szkic koncepcyjny jednej z przygotowywanych figurek - Medrina, królewskiego gwardzisty.