poniedziałek, 31 sierpnia 2015

'HINT' game news | Nowości z gry "HINT"

Postindustrial Games company has posted another update on the website of finished 'HINT' game's Kickstarter campaign. This time we can see photos of resin prototypes of miniatures of Lieutenant Justine Clevel and Officer Gutierez and 3D render of AI Human Hybrid Project First Form.

Firma Postindustrial Games po raz kolejny zaktualizowała stronę zakończonej kampanii kickstarterowej gry "HINT". Tym razem pokazane zostały zdjęcie żywicznych prototypów figurek Porucznik Juztine Clevel i Funkcjonariusza Gutiereza oraz render 3D pokazujący wygląd przygotowywanej figurki Pierwszej Formy Hybrydy SI i Człowieka.


niedziela, 30 sierpnia 2015

Urban bases from Thor Miniatures | Podstawki miejskie z Thor Miniatures

Thor Miniatures offers two new sets of resin, scenic bases - 'Bases Urban 25 (5)' (10 round 25mm bases, one is randomly selected, 4.72 EUR for unpainted, 14.17 EUR for painted) and 'Bases Urban 40 (2)' (six bases, round 40mm, one randomly selected, 4.72 EUR unpainted, 14.17 EUR painted).

Firma Thor Miniatures oferuje dwa nowe zestawy żywicznych podstawek scenicznych: "Bases Urban 25 (5)" (10 podstawek o średnicy 25 mm, jedna wybrana losowo, 20 PLN za niepomalowane, 60 PLN za pomalowane i "Bases Urban 40 (2)" (sześć podstawek o średnicy 40 mm, jedna wybrana losowo, 20 PLN za niepomalowane, 60 PLN za pomalowane).Multiverse Gaming news | Wiadomości z firmy Multiverse Gaming

Multiverse Gaming company has shared with us information about prices of upcoming models: Subway Entrances (x2, 11.95 EUR); Gargoyles B (4.95 EUR); Mohawk Magnetower (59,95 EUR).
Prices of some of the older kits were reduced: Gargoyles A (4.95 EUR now, from 6.99 EUR); Fire Escape Stairs (x3, 8,95 EUR now, reduced from 10,99 EUR).
Producer is also running Facebook competition now, with upcoming huge Mohawk Magnetower and Urban Scenery sets as prizes. Check full information here.

Firma Multiverse Gaming poinformowała o cenach zapowiadanych, nowych modeli: 
Subway Entrances (x2, 11.95 EUR); Gargoyles B (4.95 EUR); Mohawk Magnetower (59,95 EUR).
Zmniejszone zostały też ceny dwóch starszych zestawów: Gargoyles A (obecnie 4.95 EUR, wcześniej 6.99 EUR); Fire Escape Stairs (x3, obecnie 8,95 EUR, cena wcześniejsza to 10,99 EUR).
Producent prowadzi też w tej chwili konkurs na swoim profilu fejsbukowym, nagrodami w nim jest bardzo duży model Mohawk Magnetower, który trafi do sprzedaży w środę, a także zestaw Urban Scenery. Więcej informacji na temat konkursu tutaj.


sobota, 29 sierpnia 2015

'Monk Luther' from Hi-Tech Miniatures | "Mnich Luther" z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures company offers new 28mm 'heroic' scale figure labelled as 'Monk Luther'. New miniature is supplied with 25mm round resin scenic base, its price is 4.80 EUR today, starting tomorrow miniature will be available in its regular price of 6 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures oferuje nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Monk Luther". Nowa miniaturka dostarczana jest wraz z okrągłą, żywiczną podstawką sceniczną, jej cena wynosi dziś 4,80 EUR, od jutra zaś sprzedawana będzie w normalnej cenie - 6 EUR.

More details of 'Big Thing' from Puppets War | Detale "Dużej Rzeczy" z Puppets War

 Puppets War company has published two more photos of its upcoming large bipedal war machine. You can see pictures on company's Facebook profile here.

Firma Puppets War opublikowała na swoim profilu fejsbukowym kolejne zdjęcie przygotowywanej dużej machiny bojowe. Zerknijcie tutaj.


Wargamer's North American webstore | Amerykański sklep sieciowy Wargamera

Wargamer informs that its North American webstore is open. You can find this new webstore here - it is fully stocked with armies, dice, books, banners, terrain and many other items.

Wargamer informuje, że działa już północnoamerykański sklep sieciowy firmy. Można go znaleźć pod tym adresem. Sklep jest w pełni zaopatrzony we wszystkie towary niezbędne do gry "Ogniem i mieczem" - figurki, kostki, zestawy sztandarów, podręczniki i wiele innych akcesoriów.

Werewoolf Miniatures shows dead tree | Werewoof Miniatures pokazuje uschłe drzewo

Werewoolf Miniatures company has shared with us some photos of dead tree, one of the model which will be available as a part of upcoming 'Dead Wood' set.

Firma Werewoolf Miniatures zamieściła na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia uschłego drzewa, jednego z modeli, które trafią do przygotowywanego zestawu "Dead Wood".

'Warzone Resurrection' Special Edition rulebooks preorder | Zamówienie przedpremierowe podręczników do "Warzone Resurrection"

Prodos Games informs that there are two special limited edition preorders available - 200 full color 90 page books. First is a sourcebook for Imperial megacorporation (16.99 GBP), second of the book is 'Heroes of the Solar System' (12.99 GBP) which itroduces rules to create your own warlord for 'Warzone Resurrection'.

Prodos Games informuje, że prowadzi obecnie przedsprzedaż limitowanych edycji dwóch podręczników do gry "Warzone Resurrection". Obie książki wydrukowano jedynie w 500 egzemplarzach, 200 przeznaczone jest do sprzedaży w sklepie sieciowym producenta, pozostałe trafią do sklepów. Pierwszym podręcznikiem jest książka źródłowa opisująca megakorporację Imperial (16,99 GBP), druga to "Heroes of the Solar System" (12,99 GBP), zawierająca zasady pozwalające tworzyć własnych bohaterów do gry.
Preview of Mohawk Magnetower from Multiverse Gaming | Zapowiedź wieżowca Mohawk z Multiverse Gaming

Multiverse Gaming has shown its upcoming second scyscraper model, Mohawk Magnetower. Model is based on the Mohawk building in Syracuse, it is 60cm high, with 30x30 footpring. It will come with a set of rare earth magnets, two detachable entrance platforms and a detachable statue at the top of the facade. This new kit will be available in the manufacturer's webstore on September 2nd, price will be 59.95 EUR.
You can win this model for free - here you can read more about this.

Firma Multiverse Gaming pokazała zapowiadany od pewnego czasu model drugiego wieżowca, Mohawk Magnetower. Model oparty jest na wieżowcu Mohawk w Syracuse, ma 60 cm wysokości, podstawa ma wymiary 30x30 cm. W zestawie z budynkiem znajdzie się komplet magnesów, dwa odejmowalne podesty wejściowe i zdejmowana figura zdobiąca wejście do budynku. Nowość pojawi się w sprzedaży drugiego września, cena modelu będzie wynosić 59,95 EUR.
Model można także wygrać za darmo - tu można przeczytać więcej na ten temat.

piątek, 28 sierpnia 2015

Second Persecutor from 'Norsgard' shown | Pokazano drugą figurkę Persecutora z gry "Norsgard"

'Norsgard' game's team has shown upcoming second miniature of 'Persecutor'. Additionally, webstore on the official website is working again. So far there is no new rulebook there yet or new starter sets, but one can buy single miniatures already.

Zespół twórców gry "Norsgard" pokazał drugą figurkę "Persecutora". Dodatkowo, na oficjalnej stronie gry ponownie działa sklep. Brak w nim jeszcze podręcznika gry i zestawów startowych frakcji, można jednak kupić już pojedyncze figurki.