poniedziałek, 13 maja 2013

Kolejny cel osiągnięty - 42 500 USD | Another stretch goal unlocked - 42 500 USD

Z przyjemnością informuję, że odblokowany został właśnie kolejny cel kampanii Wargamera "Ogniem i mieczem" - ogólna suma wpłat przekroczyła kwotę 42 500 USD, dzięki czemu opublikowana zostanie lista sił szwedzkiej dywizji "straży narodowej", a także blister z nowymi modelami szwedzkich rajtarów-weteranów.

It is my pleasure to inform that another Wargamer's Kickstarter "By Fire and Sword" stretch goal has been unlocked with more then 42 500 USD pledged so far. It means that .pdf file with new historical Swedish "home guard" division and blister with new models os Swedish veteran-raitars will be available.

Nowa osoba w zespole "Ogniem i mieczem" | New person in the "By Fire and Sword" team

Firma Wargamer poinformowała, że do zespołu osób zajmujących się pracami nad grą "Ogniem i Mieczem" dołączył Daniel Staberg, miłośnik okresu, w którym toczy się akcja gry, ze Szwecji. Daniel Staberg prowadzi swojego bloga, w zespole twórców będzie pomagał w opracowaniu listy sił Danii i nowych list historycznych dywizji szwedzkich. Weźmie także udział w pracach nad dodatkiem "Potop", gdzie skoncentruje się na siłach Szwecji, Cesarstwa Niemieckiego oraz Brandenburgii.

Wargamer has informed, that current "By Fire and Sword" design team will be now supported by Daniel Staberg, historical researcher from Sweden. He runs his own blog dedicated to XVI century military (with a special interest in Sweden). Mr. Staberg's esptertise will help with creation of Danish army lists and new historical divisions lists for Sweden. He will also probably help with "The Deluge" supplement writing or helping to develop Swedish, Imperial and Brandenburg forces lists.

Ponownie wywiad z Marcinem Gerkowiczem | Another interview with Marcin Gerkowicz

Wielkimi krokami zbliża się premiera gry "PMC 2640". Z tej okazji autor i wydawca - Marcin Gerkowicz - udzielił kolejnego w ostatnim czasie wywiadu związanego zarówno z nową produkcją swojej firmy, Assault Publishing, jak i z jej wcześniejszymi produktami. Można się z nim zapoznać na łamach serwisu Nerditis.

"PMC 2640" will be released in just few days. Author and publisher of this game, Marcin Gerkowicz, talked about his new product, self publishing and industry with Nerditis website. Read it here.

Kolejny ogr z SMM (WIP) | New ogre from SMM (WIP)

Profil fejsbukowy firmy Scibor Monstrous Miniatures został zaktualizowany o zdjęcie pokazujące opracowywaną figurkę ogra w skali 28 mm "heroic".

Scibor Monstrous Miniatures Facebook profile has been updated with a photo showing upcoming ogre 28 mm "heroic" scale miniature.

Trzeci zestaw krasnoludzkich górników | Third set of dwarven miners

Oferta sklepu firmy Scibor Monstrous Miniatures wzbogaciła się o trzeci zestaw krasnoludzkich górników. Zawiera on pięć żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic", dostarczanych wraz z kwadratowymi podstawkami scenicznymi o boku 20 mm, wykonanymi z tego samego materiału. Cena to 123,30 PLN.

Scibor Monstrous Miniatures webstore offers new set of dwarven miners no. 3. New product consists of five resin 28 mm "heroic" scale miniatures supplied with square 20 mm resin scenic bases. Price of new set is  31.82 EUR.

Duńczycy w grze | Dunes unlocked

Poziom finansowania kampanii crowdfundingowej gry "Ogniem i mieczem" przekroczył 40 000 USD, co odblokowało następny cel - armię duńską, będącą swoistym wprowadzeniem do klimatu przygotowywanego dodatku - "Potopu". Wargamer opublikował też aktualną listę darmowych figurek i dodatków, przysługujących po wykupieniu określonego poziomu wsparcia.

Wargamer's Kickstarter "By Fire and Sword" campaign gathered more then 40 000 USD so far, which means that another stretch goal - Danish army - has been unlocked. Wargamer has published compilation of all current freebies for pledge levels too.

Poznaj swojego wroga - Tatarzy | Know your enemy - Tartars

Wargamer opublikował szósty już i ostatni plik .pdf z cyklu "Poznaj swojego wroga", zawierający omówienie sił Chanatu Krymskiego, czyli Tatarów krymskich.

Wargamer has published sixth and last .pdf file from the "Know Your Enemy" series. This one contains description of Crimean Khanate forces, Tartars.