środa, 10 września 2014

Siren Miniatures

Siren Miniatures is a small Polish company, which will be releasing a range of miniatures for collectors and painters. Company will officially start in a few weeks but Facebook profile is already active and website is under construction. Company has also shown its first concept art for Frogger - small, nasty, cunning and vicious frogman.

Firma Siren Miniatures to kolejna nowa polska firma, związana z figurkami. Będzie ona produkować i sprzedawać figurki przeznaczone dla kolekcjonerów i malarzy. Początek jej oficjalnej działalności będzie miał miejsce za kilka tygodni, jednak już teraz działa jej profil fejsbukowy, strona natomiast jest jeszcze w budowie. Firma przedstawiła swój pierwszy szkic koncepcyjny - Froggera, małego, sprytnego, zadziornego i paskudnego człowieka-żaby.

"The Deluge" Kickstarter survey | Ankieta kickstartera "Potopu"

Wargamer has published a short update of its 'The Deluge" Kickstarter campaign website. Update contains detailed and important information about sets, add-ons and thalars - well worth to check if you are one of the backers.

Firma Wargamer opublikowała krótką informację dotyczącą ankiet, jakie w ciągu kilkunastu godzin trafią do osób wspierających kampanię kickstarterową "Potopu". Wiadomość, zamieszczona na stronie kampanii, zawiera istotne informacje dotyczące zestawów, dodatków i talarów, jakie mogą być wybrane bądź wymienione przez zainteresowane osoby. Zdecydowanie warto sprawdzić, jeśli brało się udział w tej zbiórce.

New "Hive" terrains from Micro Art Studio | Nowe tereny z serii "Hive" produkcji Micro Art Studio

Micro Art Studio has released two new terrains from its "Hive" range of terrain accessories. Both new releases are made from high quality hardfoam in 28 mm "heroic" scale. First is labelled as "Hive Crest" and its price is 19.68 EUR. Second is named "Hive Maws", set contains two models and You can buy it for 15.99 EUR.
Both models were created by Irek Zieliński and Rafał Cyman.

Firma Micro Art Studio wprowadziła do sprzedaży dwa nowe zestawy terenów ze swojej serii "Hive". Obie nowości wykonane są z wysokiej jakości pianki w skali 28 mm "heroic". Pierwsza nosi nazwę "Hive Crest", można ją kupić w cenie 72,82 PLN. Drugi nowy zestaw to "Hive Maws", zawiera on dwa modele, można go kupić za 59,16 PLN.
Oba modele stworzyli Irek Zieliński oraz Rafał Cyman.

The Green Alliance - sci-fi WW2 Orc Miniatures campaign | Zielony Sojusz - kampania kickstarterowa

MaxMini company has started "The Green Alliance" Kickstarter campaign. Company would like to produce complete army of sci-fi Orc miniatures based on the look of American WW2 army. Campaign will run for 29 days, with the minimum goal of raising 5860 GBP. Good luck!

Firma MaxMini rozpoczęła kampanię kickstarterową "Zielony sojusz". Producent chciałby zebrać fundusze potrzebne do wydania kompletnej armii Orków sci-fi, których wygląd i wyposażenie oparte będą na armii amerykańskiej z okresu II wojny światowej. Zbiórka potewa 29 dni, minimalna kwota potrzebna do sukcesu kampanii to 5860 GBP. Powodzenia!

"Norsgard" KS campaign in October | Kampania kickstarterowa "Norsgardu" w październiku

"Norsgard" game's Facebook profile has been updated with a short information about upcoming Kickstarter campaign, which will start in October. Campaign will hopefully unveil many new miniatures for already existing factions and will start another one - Alliance of the Bat - mix of dwarves and wolvens.

Na profilu fejsbukowym gry "Norsgard" ukazała się krótka informacja o zbliżającej się kampanii kickstarterowej gry - rozpocznie się ona w październiku. W jej trakcie odblokowane zostanie - miejmy nadzieję - sporo nowych figurek do już istniejących frakcji, a także da ona początek zupełnie nowej grupie - Sojuszowi Nietoperza, w którym obok siebie walczą krasnoludy i wolfeny.

"Wolsung" KS campaign update | Nowe wiadomości z kampanii KS "Wolsunga"

Micro Art Studio has updated its website of finished Kickstarter campaign of "Wolsung Steampunk Skirmish Game". According to the information posted by the producer, some short delays in sending ordered miniatures may be expected but they should be no longer then two-three weeks. Micro Art Studio has also shown "Wolsung" playing cards, render of Hideout for one of the new factions and coloured concept art of Gardener.

Firma Micro Art Studio zaktualizowała stronę swojej zakończonej kampanii kickstarterowej dodatku do gry "Wolsung Steampunk Skirmish Game". Producent zapowiada, że możliwe jest niewielkie, dwu-, trzytygodniowe opóźnienie wysyłki zamówionych materiałów i figurek. Pokazane zostały również karty do gry z motywami z "Wolsunga", render Kryjówki jednej z nowych frakcji i kolory szkic koncepcyjny figurki Ogrodnika.