poniedziałek, 10 listopada 2014

New Bauhaus Starter Set review | Recenzja nowego zestawu startowego Bauhausu

Dice and Brush blog published one more review of "Warzone Resurrection" game's set. This time it is a new "Bauhaus Starter Set", which is available for about three weeks. Read it here.

Na blogu Dice and Brush opublikowana została kolejna recenzja zestawu figurek do gry "Warzone Resurrection". Tym razem opisany został nowy, dostępny od około trzech tygodni zestaw startowy megakorporacji Bauhaus. Z treścią artykułu można zapoznać się tutaj.

Orc airplane teaser from MaxMini | Zapowiedź samolotu orków z MaxMini

You can see short movie preview of upcoming orc airplane model on MaxMini's "The Green Alliance" Kickstarter website here.

Na stronie zakończonej kampanii kickstarterowej "Zielony Sojusz" firmy MaxMini opublikowany został krótki film wideo, zapowiadający samolot orków. Można go zobaczyć tutaj.

New SF Templars from SMM | Nowi Templariusze SF od Ścibora

New set of 'SF Templar Veterans' is available at Scibor Monsterous Miniatures' webstore. Set contains three resin 28 mm "heroic" scale miniature and is supplied with three resin round 25 mm bases. You can buy this new release for 25.18 EUR. And if You are looking for some kind of leader for veterans - look no further. Company has also just released 'Templar SF Lord' 28 mm "heroic" scale resin miniature, which may be yours for 25.18 EUR.

Do sklepu sieciowego firmy Scibor Monsterous Miniatures trafiły właśnie nowe zestawy Templariuszy SF. Pierwszy z nich nosi nazwę "SF Templar Veterans", zawiera trzy żywiczne figurki w skali 28 mm "heroic", jak również trzy okrągłe podstawki sceniczne z tego samego materiału o średnicy 25 mm. Jego cena to 100,70 PLN. Drugą nowością jest dowódca Templariuszy SF - "Templar SF Lord" w tej samej skali. Cena tej żywicznej miniaturki to także 100,70 PLN.

Preview of next 15 mm scale miniature from Oddział Ósmy | Zapowiedź kolejnej figurki 15 mm z Oddziału Ósmego

Oddział Ósmy's Facebook profile has been updated with a photo showing one of upcoming 15 mm scale miniatures - priest with machine pistol. What next? Nuns with guns?;)

Na profilu fejsbukowym firmy Oddział Ósmy zamieszczono fotografię pokazującą jedną z przygotowywanych figurek w skali 15 mm - księdza z pistoletem maszynowym. Ciekawe, co będzie potem? Zakonnice z karabinami?;)

Ogre Chief from Scibor's Monsterous Miniatures | Wódz Ogrów ze Scibor's Monsterous Miniatures

Scibor Monsterous Miniatures company offers new 28 mm "heroic" scale ogre miniature labelled as 'Ogre Chief'. Figure is supplied with 40 mm square scenic resin base, its price is 20.98 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures oferuje kolejną żywiczną figurkę ogra w skali 28 mm "heroic", nosi ona nazwę "Ogre Chief". Figurka dostarczana jest wraz z żywiczną podstawką sceniczną o boku 40 mm, jej cena w sklepie producenta to 83,80 PLN.

Kromlech's new releases scale comparison | Porównanie wielkości nowości z Kromlecha

Kromlech has published on its Facebook profile a photo showing relative sizes of its latest miniatures. You can find it here.

Firma Kromlech zamieściła na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie pokazujące relatywne rozmiary swoich ostatnich figurek. Można je zobaczyć tutaj.

"Norsgard" news | Wiadomości o "Norsgardzie"

The team behind "Norsgard" game has updated its Kickstarter campaign website, publishing information about cards which are used in the game. Speaking about cards - all persons who will buy "Mistress of the Hunt" miniature during campaing will receive exclusive Kickstarter art for her card, painted by Mario Wibisono.
Currently there are more then 13 700 USD pledged during campaing of "Norsgard" game, with 20 more days till the end of the crowdfunding effort.

Zespół twórców gry "Norsgard" zaktualizował stronę swojej kampanii kickstarterowej, publikując informacje dotyczące kart wykorzystywanych podczas rozgrywki. A skoro o kartach mowa - wszyscy, którzy w trakcie trwania kampanii kupią figurkę "Mistress of the Hunt", otrzymają przygotowaną specjalnie dla osób wspierających kartę z nową grafiką, namalowaną przez Mario Wibisono.
Obecnie zadeklarowano wpłatę ponad 13 700 USD, a do końca kampanii kickstarterowej "Norsgardu" pozostało jeszcze 20 dni.