piątek, 31 lipca 2015

Bicycle prototypes from Black Grom Studio | Prototypy roweru z Black Grom Studio

Black Grom Studio company has shown photos of first prototypes of upcoming bicycle 28mm scale models. Bicycles will be laser-cut from clear plexiglass or thin HDF board. Base with slot for a infantry miniature will be part of the complete model. You can see photos here.

Firma Black Grom Studio pokazała zdjęcia pierwszych prototypów zapowiadanego już wcześniej modelu roweru w skali 28 mm. Rowery będą wycinane laserowo z plexi lub cienkiej płyty HDF, częścią całości będzie podstawka z miejscem do wstawiania figurki żołnierza piechoty. Zdjęcia można obejrzeć tutaj.


New miniatures from SMM (WIP) | Zapowiedź nowości z SMM (WIP)

Scibor Monsterous Miniatures company has shared with us photo showing some of upcoming releases. Picture shows fantasy dwarf and a human knight with a standard.

Firma Scibor Monsterous Miniatures podzieliła się z nami zdjęciem pokazującym część z opracowywanych, nowych figurek. Na fotografii widać krasnoluda i ludzkiego rycerza-chorążęgo.

Wastelanders campaign almost funded | Kampania Ludzi Pustkowi niemal ufundowana

White Tree company, running crowdfunding campaing of Wastelanders faction for its 'Afterglow' game on Polish Wspieram.to website currently, has translated perks for backers from abroad. You can now read them in English. Additionally, new faction is almost funded - there is only about 10 USD missing from the goal of the campaign. Check it here.

Firma White Tree, prowadząca obecnie kampanię społecznościową za pośrednictwem serwisu Wspieram.to, której celem jest zgromadzenie funduszy na wydanie frakcji Ludzi Pustkowi do przygotowywanej gry "Afterglow", przetłumaczyła opisy poziomów wsparcia na język angielski, by umożliwić udział w zbiórce obcokrajowcom. Dodatkowo, cel podstawowy zbiórki został już niemal osiągnięty, brakuje niespełna 20 PLN. Zerknijcie tutaj.

Spybreaker and Professor Hammer | Spybreaker i Profesor Hammer

Official website of 'Pulp City' game has been updated with new stories of game's heroes. This time we can read about Spybreaker and Professor Hammer.

Na oficjalnej stronie gry "Pulp City" możemy zapoznać się z kolejnymi historiami bohaterów gry. Tym razem nadszedł czas na opowieści o Spybreakerze i Profesorze Hammerze.Upcoming Blade Maidens from Bitspudlo | Zapowiedź kolejnych Blade Maidens z Bitspudło

Bitspudło company has shared photos of upcoming new miniatures of Blade Maidens. You can see pictures here, on manufacturer's Facebook profile.

Firma Bitspudło udostępniła na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia opracowywanych nowych figurek Blade Maidens. Można je obejrzeć tutaj.

Heavily destroyed road pieces | Mocno zniszczone części dróg

Puppets War company offers new set from its growing range of terrain accessories - 'Heavily Destroyed Road Pieces'. New set contains two pieces of resin cratered road. You can buy it for 9 EUR.

Firma Puppets War oferuje nowy zestaw akcesoriów terenowych - "Heavily Destroyed Road Pieces". Zawiera on dwa odcinki zbombardowanej drogi, jego cena wynosi 9 EUR.

Weekly promo - Desert dwellers | Tygodniowa promocja - Desert dwellers

MaxMini company runs another weekly promotion, this time labelled as 'Desert Dwellers'. You can buy cheaper following sets of desert-themed bits: 'Ash Junkers Heads' (5.49 instead of 6.99 EUR); 'Desert Dwellers Heads' (5.49 instead of 6.99 EUR) and 'Skulls' (5.49 instead of 6.99 EUR). Offer is valid till 6th of August.

Firma MaxMini oferuje obecnie kolejną promocję, tym razem nosi ona nazwę "Desert Dwellers". W jej ramach do 6 sierpnia taniej można kupić następujące zestawy części do konwersji o tematyce pustynnej:  "Ash Junkers Heads" (5,49 zamiast 6,99 EUR); "Desert Dwellers Heads" (5,49 zamiast 6,99 EUR) i "Skulls" (5,49 zamiast 6,99 EUR).
Upcoming panel fence from MV Gaming | Zapowiedź ogrodzenia z MV Gaming

Multiverse Gaming company has previewed one of its next releases - Panel Fence. New product will be available soon. Kit will contain six 12cm long sections and its price will be 10.99 EUR.

Firma Multiverse Gaming pokazała na swoim profilu fejsbukowym zapowiedź jednej z przygotowywanych nowości - Ogrodzenie. Nowy produkt trafi do sprzedaży w najbliższej przyszłości, zestaw będzie zawierał sześć odcinków o długości 12 cm każdy. Cena będzie wynosić 10,99 EUR.


czwartek, 30 lipca 2015

Diskwars Forest Moss gaming mat | Mata do gry Diskwars Leśny Mech

Playmaty.pl company has released a new gaming mat labelled as 'Diskwars Forest Moss'. New mat has dimensions of 36 inches for 36 inches, it is available in three different variants: vinyl (59 PLN), black-flat (99 PLN) and foam (179 PLN).

Firma Playmaty.pl rozpoczęła sprzedaż nowej maty do gry o nazwie "Diskwars Leśny Mech". Mata ma wymiary 91x91 cm, jest dostępna w trzech wariantach: winyl (59 PLN), black-flat (99 PLN) oraz pianka (179 PLN).

Review of large paint stand from HobbyZone | Recenzja dużego stojaka na farby z HobbyZone

OrcPainterNed has published a video review of Large Paint Stand from HobbyZone. You can watch this movie on You Tube here.

OrcPainterNed zamieścił na You Tube recenzję wideo Dużego Stojaka na Farby produkcji HobbyZone. Film można obejrzeć w tym miejscu.

środa, 29 lipca 2015

Three new pistols for Legionaries from Kromlech | Trzy nowe rodzaje pistoletów z Kromlecha

Kromlech offers three new kinds of pistols for Legionaries. First of the new releases is a set of 'Legionary Magma Pistols', second is 'Legionary Gravity Pistols' and a last is labelled as 'Legionary Plasma Pistols'. All new releases contains five resin casts of weapons in 28mm 'heroic' scale and are available for 6.99 EUR per set. Models were sculpted by Robert Kurek.

Kromlech rozpoczął dziś sprzedaż trzech nowych zestawów żywicznych odlewów broni w skali 28 mm "heroic" do konwertowania figurek. Dostępne są zestawy o następujących nazwach: "Legionary Magma Pistols", "Legionary Gravity Pistols" i "Legionary Plasma Pistols". Nowości dostępne są w zestawach liczących po pięć odlewów w cenie 27,96 PLN za zestaw. Autorem rzeźb jest Rober Kurek.
Preview of new releases from Multiverse Gaming | Zapowiedź nowości z Multiverse Gaming

Multiverse Gaming company has shown two upcoming new releases. First is a set of mailboxes (four of them will cost 3.99 EUR). Second of the new releases are portable light towers, which will be available in sets of three for 9.99 EUR.

Firma Multiverse Gaming zapowiedziała dwie kolejne nowości. Pierwsza to zestaw zawierający skrzynki pocztowe (cztery będą kosztować 3,99 EUR). Drugi z zapowiadanych nowych zestawów będzie zawierał trzy przenośne reflektory na masztach, jego cena będzie wynosić 9,99 EUR.


'Pulp City' and Tumblr | "Pulp City" i Tumblr

'Pulp City' game's developers has announced that one can follow game's progress on Tumblr starting today. In one of the first notes you can see some photos of a preview of a new miniature.

Twórcy gry "Pulp City" podali, że wiadomości o grze są także podawane w serwisie Tumblr. W jednej z pierwszych notek można obejrzeć zdjęcia jednej z przygotowywanych, nowych figurek.

Visualisation of Jet Pack from Kromlech | Wizualizacja Jet Packa z Kromlecha

Kromlech has shown 3D visualisation of its Jet Pack model, which is available in company's webstore.

Kromlech pokazał wizualizację 3D modelu Jet Packa, dostępnego od kilkunastu dni w sklepie sieciowym tego producenta.

Cossack Heads from Puppets War | Głowy kozaków z Puppets War

Puppets War offers new set of resin 28mm 'heroic' bits labelled as 'Cossack Heads'. New product contains ten resin casts in five different designs, you can buy it for 7 EUR. Heads were designed and sculpted by AR.

Firma Puppets War rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu żywicznych głów w skali 28 mm "heroic". Jest on opatrzony nazwą "Cossack Heads", zawiera dziesięć odlewów w pięciu wariantach, cena nowości to 7 EUR. Autorem projektów i rzeźb jest AR.

Thor shields from SMM | Tarcze Thora z SMM

Scibor Monsterous Miniatures company offers three new sets of resin 28mm 'heroic' scale shields - 'Thor shields #1', 'Thor shields #2' and 'Thor Small Shields'. All new sets are available for 5.89 EUR per set. Sets of larger shields contain six shields each, set of small shields contains 14 shields.

Firma Scibor Monsterous Miniatures oferuje trzy nowe zestawy żywicznych tarcz w skali 28 mm "heroic" - "Thor shields #1", "Thor shields #2" oraz "Thor Small Shields". Wszystkie te zestawy mają identyczną cenę, można je kupić za 23,40 PLN. Zestawy większych tarcz zawierają sześć odlewów, zestaw mniejszych tarcz składa się z 14 odlewów.
wtorek, 28 lipca 2015

Olympus on discount | Tańszy Olimp

Multiverse Gaming has announced, that one of its biggest models - Olympus building - is available in lower price till the end of July. You can buy it now for 56.99 EUR instead of 63.99 EUR.

Firma Multiverse Gaming podała, że do końca miesiąca jeden z jej największych modeli - budynek Olympus - dostępny jest w niższej cenie. Można go kupić za 56,99 EUR zamiast 63,99 EUR.

Valhalla Champions | Wybrańcy Valhalli

Puppets War company has previewed greens of its upcoming Norse-based sci-fi miniatures - Valhalla Champions. You can see photo on manufacturer's Facebook profile here.

Firma Puppets War pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie przygotowanych nowych figurek, łączących elementy sciencie fiction i wikińskie - Wybrańców Valhalli. Fotografię można obejrzeć tutaj.

poniedziałek, 27 lipca 2015

Upcoming police riot shields from ZEN Terrain (WIP) | Zapowiedź policyjnych tarcz z ZEN Terrain (WIP)

ZEN Terrain company has shown a sketch for its next project - futuristic riot police shields. Check it here.

Firma ZEN Terrain pokazała szkic swojego kolejnego projektu - futurystycznych tarcz policyjnych używanych do kontrolowania zamieszek. Można go zobaczyć tutaj.


Devil's Puppet from Thor Miniatures | Marionetka Diabła z Thor Miniatures

Thor Miniatures company has released a new resin 28mm 'heroic' scale model of 'Devil's Puppet'. You can buy it unpainted for 21.69 EUR and painted for 65.07 EUR.

Firma Thor Miniatures rozpoczęła sprzedaż nowej figurki żywicznej w skali 28 mm "heroic". Nosi ona nazwę "Devil's Puppet", można ją kupić za 90 PLN niepomalowaną i 270 PLN w wersji pomalowanej.


Bicycles from Black Grom Studio (WIP) | Rowery z Black Grom Studio (WIP)

Black Grom Studio company has published few 3D renders showing upcoming models of bicycles in 28mm scale. Models will be laser-cut from HDF board. Check it here, on company's Facebook profile.

Firma Black Grom Studio pokazała na swoim profilu fejsbukowym kilka renderów 3D opracowywanych modeli rowerów w skali 28 mm. Modele będą wycinane laserowo z płyty HDF.

Wastelanders campaign update | Aktualizacja kampanii Ludzi Pustkowi

White Tree company, publisher of upcoming 'Afterglow' game, has updated its crowdfunding campaign website on Wspieram.to platform. So far 27% of the goal has been reached. Publisher has also shown another Support Level - Master of Conflagration, with a value of 250 EUR.

Firma White Tree, opracowująca skirmishową grę "Afterglow", zaktualizowała stronę kampanii crowdfundingowej realizowanej za pośrednictwem platformy Wspieram.to. Po trzech dniach zbiórki zadeklarowano wpłaty blisko 1200 PLN z 3400 PLN będących celem. Wydawca zamieścił także kolejny poziom wsparcia, o nazwie Władca Pożogi i wartości 1000 PLN.

niedziela, 26 lipca 2015

Thor Miniatures

Thor Miniatures is yet another young wargaming company from Poland. So far, you can buy some demons of decay and pestilence and resin scenic bases in this manufacturer's webstore, such like this 'Toxic Daemonspew', which is available unpainted for 23.90 USD and painted for 71.71 USD or this set of 'Lava bases' (square, 60x100, 11.95 USD for unpainted and 35.86 USD for painted). Company also makes its own decals, such as this set of 'Gold Ornament #4', available for 5.31 USD per sheet. You can visit producer's website and webstore here or follow this company on Facebook. Good luck!

Thor Miniatures to kolejna młoda firma wargamingowa z Polski. Obecnie ma ona w swojej ofercie demony rozkładu i choroby i sceniczne, żywiczne podstawki do figurek, takie jak ten "Toxic Daemonspew", dostępny w cenie 90 PLN (lub pomalowany za 270 PLN), czy ten zestaw podstawek o nazwie "Lava bases" (prostokątne, 60x100, 45 PLN niepomalowane i 135 PLN pomalowane). Firma produkuje też swoje własne kalkomanie, w rodzaju tego zestawu o nazwie "Gold Ornament #4", kosztującego 20 PLN za arkusz. Producent, oprócz strony ze sklepem, prowadzi też profil na fejsbuku. Powodzenia!

Wastelanders - second crowdfunding campaing for 'Afterglow' | Ludzie Pustkowi - druga kampania społecznościowa gry "Afterglow"

White Tree company, publisher of 'Afterglow' game, has started second crowdfunding campaing with the aim of raising funds for releasing another faction - Wastelanders. Campaing is run on Polish crowdfunding site Wspieram.to and the goal to reach is 3 400 PLN (about 830 EUR). So far project has raised close to 600 PLN. Campaign will run for 28 days.

Firma White Tree, wydawca gry "Afterglow", rozpoczął drugą kampanię społecznościową z zamiarem zebrania funduszy koniecznych do produkcji frakcji Ludzi Pustkowi. Zbiórka ma miejsce na serwisie Wspieram.to, a cel podstawowy zostanie osiągnięty po uzyskaniu 3 400 PLN. Obecnie zadeklarowano wsparcie w wysokości blisko 600 PLN. Kampania potrwa przez 28 dni.

Metal Dice for 'Pathfinder' game | Metalowa kostka do gry "Pathfinder"

Q-Workshop and Paizo companies has announced its next shared project - set of metal dice for 'Pathfinder' RPG. New product will launch in 51 days and it will be funded by Kickstarter campaing. Check full information here.

Firmy Q-Workshop i Paizo ogłosiły kolejny wspólny projekt - zestaw metalowych kostek do gry RPG "Pathfinder". Nowy zestaw zostanie udostępniony za 51 dni, zostanie ufundowany za pomocą kampanii kickstarterowej. Pełna treść informacji dostępna jest tutaj.
Eviscerate Weapons from Spellcrow | Broń rozszarpująca ze Spellcrow

Spellcrow company offers its newest addition to the arsenal of sci-fi wargamers - a set of 'Space Knights Eviscerate Weapons with arms'. Kit contains two resin 28mm 'heroic' scale casts, you can buy it for 5.80 EUR. Model was designed and sculpted by Marek Rurarz.

Firma Spellcrow oferuje najnowszy dodatek do zbrojowni graczy w klimatach science-fiction - zestaw o nazwie "Broń rozszarpująca dla Kosmicznych Rycerzy". W zestawie znajdują się dwa żywiczne odlewy w skali 28 mm "heroic", jego cena to 21 PLN. Autorem projektu i rzeźby jest Marek Rurarz.


Photos of painted minis from 'HINT' game | Zdjęcia pomalowanych figurek z gry "HINT"

Postindustrial Games company, publisher of upcoming 'HINT' game, has upated its finished Kickstarter campaign website, showing photos of painted selected minis from this cyberpunk-themed game. Miniatures were painted by Edwin.

Firma Postindustrial Games, wydawca opracowywanej gry "HINT", zaktualizowała stronę swojej zakończonej kampanii kickstarterowej, pokazując tam zdjęcia pomalowanych figurek do swojego produktu. Wzory pomalował Edwin.

Slot Machines and Pool Tables | Maszyny hazardowe i stoły do bilarda

Multiverse Gaming company offers two new sets of models from its laser-cut 28mm 'heroic' scale Furniture range. You can now buy a set of four 'Slot machines' (2.99 EUR) and a set of two 'Pool tables' ( EUR).

Firma Multiverse Gaming rozpoczęła sprzedaż dwóch nowych zestawów modeli ze swojej serii laserowo ciętych akcesoriów w skali 28 mm "heroic". Nowości to zestaw "Slot machines", w którym znajdują się cztery automaty hazardowe w cenie 2,99 EUR oraz zestaw "Pool tables", zawierający dwa stoły bilardowe (także 2,99 EUR).Dwarven Dice Bag from Q-Workshop | Krasnoludzka sakiewka na kostki z Q-Workshop

Q-Workshop company has released a new 'Dwarven Dice Bag'. Bag is available in black color and you can buy it for 8.50 USD.

Q-Workshop rozpoczęła sprzedaż nowej, krasnoludzkiej sakiewki na kostki w kolorze czarnym. Można ją kupić w cenie 15 PLN.

100 Voices - Villain hidden behind the Mask | 100 głosów - łotr ukryty pod Maską

'Pulp City' game's website has been updated with a story of another hero, or - in this case - a villain. New article tells a story of 100 Voices, mysterious lawyer turned madness incarnate. You can buy a miniature of this Villain for 9.95 EUR, and his Voicelings are available here (11.95 EUR).

Na oficjalnej stronie gry "Pulp City" ukazał się kolejny wpis prezentujący postać bohatera - w tym wypadku jednego z łotrów, 100 Voices. Historię tego prawnika przemienionego we wcielone szaleństwo można przeczytać tutaj, jego figurka, kosztująca 9,95 EUR jest dostępna tutaj, natomiast tutaj można kupić jego team o nazwie Voicelings (11,95 EUR).


Blizzard Missile Launchers from Spellcrow | Wyrzutnie pocisków Blizzard ze Spellcrow

Spellcrow company has released a set of 'Blizzard Missile Launchers for Salamander/Dragons Knights'. Set contains two such launchers in two different designs, its price is 4 EUR. Weapons were designed by Piotr Pirianowicz and sculpted by Marek Rurarz.

Firma Spellcrow rozpoczęła sprzedaż zestawu "Wyrzutnie Pocisków typu "Blizzard" dla Rycerzy Salamandry". W zestawie znajdują się dwa różne wzory takich wyrzutni, jego cena to 14,50 PLN. Autorem projektu jest Piotr Pirianowicz, modele wyrzeźbił Marek Rurarz.

Veteran Trooper Heads from Puppets War | Głowy weteranów z Puppets War

Puppets War offers its newest set of resin 28mm 'heroic' scale heads labelled as 'Veteran Trooper Heads'. Set contains ten heads in five designs. You can buy it for 7 EUR.

Firma Puppets War rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu żywicznych głów w skali 28 mm "heroic" - "Veteran Trooper Heads". W zestawie znajduje się dziesięć odlewów w pięciu różnych wzorach, a jego cena to 7 EUR.

MaxMini's Space Knights weekly promotion | Tygodniowa promocja figurek Space Knights z MaxMini

MaxMini runs weekly promotion for three sets of its Space Knights range. It is a chance to buy cheaper following sets: 'Steam Knight Helmets' (5.49 EUR instead of 6.99 EUR); 'Bronze Pattern Jump Packs' (5.49 EUR instead of 6.99 EUR) and 'Biohazard Heads' (5.49 EUR instead of 6.99 EUR again).

Firma MaxMini prowadzi obecnie tygodniową promocję zestawów z serii Space Knights. To szansa, by taniej kupić następujące produkty:  "Steam Knight Helmets" (5.49 EUR zamiast 6.99 EUR); "Bronze Pattern Jump Packs" (5.49 EUR zamiast 6.99 EUR) i "Biohazard Heads" (ponownie 5.49 EUR zamiast 6.99 EUR).


Imperial Life Dragoons teaser | Zapowiedź jednostki Life Dragoons z Imperialu

Prodos Games has published a teaser for one of the classic regiments from 'Mutants Chronicles' universe, Imperial Life Dragoons. You can watch movie here, and here are free rules for this unit.

Firma Prodos Games opublikowała film zapowiadający jeden z klasycznych oddziałów uniwersum gry "Mutant Chronicles", oddział Life Dragoons megakorporacji Imperial. Film można obejrzeć tutaj, natomiast tutaj dostępne są darmowe zasady dla tej jednostki.