piątek, 12 grudnia 2014

Virgil and his sidekicks from Siren Miniatures | Virgil i jego pomocnicy z Siren Miniatures

Siren Miniatures has published a render of its upcoming miniatures - demon Virgil and his little sidekicks. You can see photo here.

Firma Siren Miniatures opublikowałą render swoich zapowiadanych figurek - demona Virgila i jego małych pomocników. Zdjęcie można zobaczyć tutaj.

Gerhard Blitz - High Exorcist Lord from Hi-Tech Miniatures available | Nowa figurka z Hi-Tech Miniatures - Gerhard Blitz

Hi-Tech Miniatures presents its newest 28 mm 'heroic' scale release - 'Gerhard Blitz - High Exorcist Lord'. New miniature consists of five parts (body, left and right arms, altar, hammer) and is supplied with round 40 mm scenic resin base. You can buy it for 18 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures oferuje od dziś nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic" - "Gerhard Blitz - High Exorcist Lord". Nowa figurka składa się z pięciu części (korpus, prawe i lewe ramię, ołtarz, młot), jest dostarczana wraz z żywiczną, okrągłą podstawką sceniczną o średnicy 40 mm. Cena nowości wynosi 18 EUR.

Steam Ogres preview | Pierwsze zdjęcie Parowych Ogrów

Puppets War has published a first photo of its upcoming Steam Ogres miniatures. You can find it here, on company's Facebook profile. And let me remind, that photo of weapons for these new miniatures was already posted.

Firma Puppets War opublikowała pierwsze zdjęcie zapowiadanych od niedawna figurek Parowych Ogrów. Można je znaleźć tutaj, na profilu fejsbukowym producenta. Pozwolę sobie przypomnieć, że nieco wcześniej prezentowana była fotografia, na której widoczne było uzbrojenie tych ogrów.

New storage box for models from Safe & Sound | Nowe pudełko na modele z Safe & Sound

Safe & Sound company informs, that new size of cardboard box for storing miniatures is available now, one holding 80 figures in 28 mm scale. You can buy it for 59.90 PLN.
You can also see more pictures showing upcoming new boxes of new design, which were previewed a month ago. New photos are available at company's Facebook fanpage.

Firma Safe & Sound informuje, że w jej sklepie sieciowym dostępne jest nowe pudełko kartonowe do przechowywania figurek - mieści się w nim 80 modeli piechoty w skali 28 mm. Cena tej nowości to 59,90 PLN.
Producent pokazał też nowe zdjęcia przeprojektowanych pudełek, można je obejrzeć w albumie na profilu fejsbukowym firmy. Nowe pudełka zostały zapowiedziane na początku listopada.