sobota, 21 marca 2015

New Eastern promotion in SMM webstore | Nowa promocja wielkanocna w sklepie SMM

Scibor Monsterous Miniatures company runs new Easter promotion. Every order of at least 50 EUR worth (without shipping cost), which will be placed and paid until the 5th of April 2015, will receive two promotional models of Easter Egg Mutants.

W sklepie sieciowym firmy Scibor Monsterous Miniatures trwa nowa promocja wielkanocna. Do każdego zamóienia o wartości co najmniej 50 EUR (przed obliczeniem kosztów wysyłki), złożonego i opłaconego przed 5 kwietnia 2015 r., producent dołączy dwie promocyjne figurki Easter Egg Mutants.

Upcoming American style house from Terrains4Games | Zapowiedź amerykańskiego domu z Tereny do Gier

Terrains4Games company has shown its upcoming laser-cut model of American style house in 28mm scale. Model will have removable roof and levels and detailed interior (corridors, stairs). You can see photos of this model here.

Firma Tereny do Gier zapowiedziała kolejny ze swoich modeli laserowo-ciętych budynków w skali 28 mm. Nowość to dom w stylu amerykańskim. Model będzie miał zdejmowany dach i piętra, będzie się też charakteryzował wykończonym wnętrzem (korytarze, schody). Zdjęcia modelu można zobaczyć tutaj.

Roads from Puppets War | Drogi z Puppets War

Puppets War company has released another terrain pieces - roads. Producer offers two roads sets and five sets of road parts available separately: 'Crossroads set' (55 EUR); 'Road Set' (24 EUR); 'Destroyed Road' (7 EUR); 'Road Crossing' (7 EUR); 'Road Endings' (7 EUR); 'Road Turns' (7 EUR) and 'Straight Road Pieces' (9 EUR). All those sets are available with 10% discount till the end of March.

Firma Puppets War rozpoczęła sprzedaż kolejnych zestawów akcesoriów terenowych - dróg. Producent oferuje dwa zestawy dróg i pięć zestawów części dróg, dostępnych oddzielnie:  "Crossroads set" (55 EUR); "Road Set" (24 EUR); "Destroyed Road" (7 EUR); "Road Crossing" (7 EUR); "Road Endings" (7 EUR); "Road Turns" (7 EUR) i "Straight Road Pieces" (9 EUR). Do końca marca wszystkie te zestawy dostępne są taniej o 10%.

New Supreme Genesis for 'Pulp City' | Nowi Supreme Genesis do 'Pulp City'

'Pulp City' game's Kickstarter campaign website has been updated lately, the team behind the game has shown new photos of three Supreme Genesis miniatures - check it here.

Po raz kolejny zaktualizowana została strona kampanii kickstarterowej gry "Pulp City". Twórcy gry pokazali tym razem zdjęcia trzech figurek Supreme Genesis - można je zobaczyć tutaj.