sobota, 17 maja 2014

Review of "Wolsung SSG" | Recenzja gry "Wolsung SSG"

The brushlicker blog has been updated with two reviews of products by Micro Art Studio. First text describes "Wolsung Steampunk Skirmish Game". Second note reviews "Arcane Bases" from the same producer. Both text were written by Jan Semrau.

Na blogu The brushlicker ukazały się dwie recenzje produktów Micro Art Studio. Pierwszy tekst skrótowo opisuje grę "Wolsung Steampunk Skirmish Game", natomiast drugi to recenzja podstawek z linii "Arcane Bases". Autorem obu wpisów jest Jan Semrau.

Photos of finished Green Alliance miniatures | Zdjęcia gotowych figurek Zielonego Sojuszu

MaxMini company has published a photo showing two finished miniatures of goblins from Green Alliance. Green Alliance is a name of the complete army of greenskins which producer will publish - by a crowdfunding campaign - in coming weeks.

Firma MaxMini opublikowała zdjęcie pokazujące dwie gotowe figurki goblinów z Zielonego Sojuszu. Zielony Sojusz to nazwa pełnej armii zielonoskórych, którą producent zamierza wydać - dzięki kampanii crowdfundingowej - w nadchodzących tygodniach.

"Pulp City Supreme Edition" pledge manager | Menedżer zamówienia "Pulp City Supreme Edition"

"Pulp City" team has published a pledge manager for all supporters of Kickstarter campaign of the game. You can find files here and here is "manual".

Twórcy gry "Pulp City" udostępnili menedżer zamówienia, przeznaczony dla osób, które wsparły kampanię crwodfundingową ich gry. Pliki można znaleźć tutaj, natomiast krótka "instrukcja obsługi" jest tutaj.

New wave of promotions at Scibor's webstore | Nowa fala promocji w sklepie SMM

Scibor Monstrous Miniatures webstore offers three sets in a special 30% off sale. All of the sets contain resin 28 mm "heroic" scale miniatures. First set is named "Dwarves Steam Guard", it contains five miniatures. You can buy it now for 22.27 EUR, offer is valid for 32 next hours. Second set is labelled as "Demon Lord", you can buy it for 17.63 EUR for next two days. Last set offered in this sale is "Dwarves Football Team", containing ten miniatures. Price of this one is 29.34, offer is valid for close to two days.

Sklep sieciowy firmy Scibor Monstrous Miniatures prowadzi obecnie zniżkę trzech zestawów w cenie niższej o 30% od standardowej. Wszystkie zestawy objęte tą ofertą zawierają figurki żywiczne w skali 28 mm "heroic". Pierwszy z oferowanych zestawów to "Dwarves Steam Guard", zawierający pięć figurek w cenie 86,31 PLN - oferta ważna jest przez kolejne 32 godziny. Drugi z tańszych zestawów to "Demon Lord" - można go kupić za 70,49 PLN przez jeszcze kolejne dwa dni. Ostatni z zestawów objętych promocją to "Dwarves Football Team", zawiera on dziesięć figurek. Jego cena promocyjna wynosi 117,32 PLN, oferta ważna jest przez jeszcze blisko dwa dni.