środa, 1 lipca 2015

Werewoolf Miniatures shows its Dwareg Specnaz Veteran bust | Werewoolf Miniatures pokazuje Dwaregowego Weterana Specnazu

Werewoolf Miniatures has shown its upcoming new product - bust if Dwareg Specnaz Veteran. You can see unpainted bust here and sculpture being painted is shown here.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała swój nowy produkt, który wkrótce trafi do sprzedaży - popiersie o nazwie Dwareg Specnaz Veteran. Można je zobaczyć niepomalowane tutaj, natomiast tutaj rzeźba widoczna jest w trakcie malowania.


Steampunk infantry backpacks from MaxMini | Steampunkowe plecaki piechoty z MaxMini

MaxMini company has released new set of ten resin bits labelled as 'Steampunk infantry backpacks'. You can buy this 28mm 'heroic' scale new release for 6.99 EUR.

Firma MaxMini wprowadziła do sprzedaży zestaw dziesięciu żywicznych plecaków w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Steampunk infantry backpacks". Jego cena to 6.99 EUR.

June releases from Oddział Ósmy | Czerwcowe nowości z Oddziału Ósmego

Oddział Ósmy has shown its upcoming June releases. 3mm scale is represented by following sets: 'AT-L' (15 models); 'F-22 Raptor' (6 models); 'M42 Duster' (15 models); 'ATF Dingo' (15 models); 'LGS Fennek' (15 models); 'Jaguar A' (8 models); 'ZBL-09 IFV' (15 models); 'Q-5 Fantan' (8 models); 'Mosquito FB' (8 models). There will be also one 15mm scale release - set labelled as 'Green Men - Command' (6 miniatures).

Firma Oddział Ósmy przedstawiła swoje nowości czerwcowe: Skala 3 mm reprezentowana jest przez następujące zestawy: "AT-L" (15 modeli); "F-22 Raptor" (6 modeli); "M42 Duster" (15 modeli); "ATF Dingo" (15 modeli); "LGS Fennek" (15 modeli); "Jaguar A" (8 modeli); "ZBL-09 IFV" (15 modeli); "Q-5 Fantan" (8 modelp) i zestaw "Mosquito FB" liczący osiem modeli. Do sprzedaży trafi też jeden nowy zestaw w skali 15 mm - nosi on nazwę "Zielone ludziki - dowództwo" i zawiera sześć figurek.
Special summer promotion at Assault Publishing webstore | Specjalna letnia promocja w sklepie Assault Publishing

Assault Publishing company runs special summer promotion. Type ALIEN codeword to get 25% discount at order checkout at company's webstore on all SF miniatures (15mm and 3mm scale) and all modular SF bases. Promotion runs from today till 31.08.2015 or until the stocks lasts.
Moreover, in this period for every printed "PMC 2640" rulebook ordered, you will get either SF Combat Engineers or SF Observers 15mm scale miniatures for free.

Firma Assault Publishing prowadzi specjalną, letnią promocję. By uzyskać 25% zniżką na wszelkie figurki SF w skalach 15 i 3 mm i na elementy modułowej bazy SF, wystarczy wpisać kod ALIEN przy końcu składania zamówienie w sklepie firmowym. Promocja trwa od dziś do 31 sierpnia 2015 r. lub do wyczerpania zapasów.
Co więcej, do każdego zakupionego w tym okresie drukowanego podręcznika gry "PMC 2640" dołączone będą darmowe figurki SF Combat Engineers lub SF Observers w skali 15 mm.

Vote for best bits from Kromlech | Zagłosuj na najlepsze części z Kromlecha

Kromlech company would like to know which bits do you like best. You can pick your favourites here. Winning bits will be announced tomorrow, they will be offered in promotional prices soon.

Firma Kromlech chciałaby dowiedzieć się, które z produkowanych przez nią części uważacie za najlepsze. Wyboru można dokonać tutaj. Zwycięskie części zostaną ogłoszone jutro, wkrótce potem będą dostępne w promocyjnej cenie.

Large Jail building from Black Grom Studio (WIP) | Duże więzienie z Black Grom Studio (WIP)

Black Grom Studio company has shown one of its upcoming models - large Jail building. You can see 3D renders here. Future plans include fantasy houses, Japanese mountain howitzer and kitchen for prisoner camp.

Firma Black Grom Studio pokazała rendery 3D przygotowywanego obecnie modelu dużego więzienia. Rendery można zobaczyć tutaj. W najbliższych planach są modele domków fantasy, japońska haubica górska oraz kuchnia do obozu jenieckiego.


Bellar - upcoming Choir Master from Hi-Tech Miniatures | Bellar - zapowiedź nowej figurki z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures company has published a photo of its upcoming new release - 'Bellar - Choir Master'. New miniature will be released tomorrow.

Firma Hi-Tech Miniatures opublikowała zdjęcie przygotowywanej nowości - figurka będzie nosić nazwę "Bellar - Choir Master". Jej sprzedaż rozpocznie się jutro.


Summary rules for 'Umbra Turris' | Skrót zasad do "Umbry Turris"

Spellcrow company informs that summary rules for its fantasy skirmish game 'Umbra Turris' are now available in Polish. English version will be available next week, with French version soon to follow. Printed Polish summary rules will be available in stores and will be added to orders placed in company's webstore.

Firma Spellcrow informuje, że dostępny jest skrót zasad go skirmishowej gry fantasy "Umbra Turris" w języku polskim. Wersja angielska dostępna będzie w przyszłym tygodniu, a nieco później udostępniona zostanie wersja francuskojęzyczna.
Polski skrót zasad dostępny będzie w wersji drukowanej w sklepach, będzie też dodawany do zamówień w sklepie sieciowym producenta.


New 'By Fire and Sword' figures available | Nowe zestawy figurek do "Ogniem i Mieczem"

Wargamer company inform, that new sets of miniatures are available in manufacturer's webstore. All of them were previously available only for Kickstarter campaign backers: 'Prussian Territorial Defense Skirmish Set' (43.75 EUR ); 'Brandenburgian Orders Counters Set' (11.25 EUR); 'Brandenburgian dice' (16.25 EUR); 'Boyars cavalry' (11.25 EUR); 'Prussian reiters' (7.50 EUR); 'Transylvanian mounted haiduks' (11.25 EUR) and 'Prussian dragoons' (11.25 EUR).

Firma Wargamer informuje, że w sklepie sieciowym dostępne są nowe zestawy figurek do gry "Ogniem i Mieczem". Wszystkie te nowości dostępne były wcześniej jedynie dla osób wspierających kampanię kickstarterową producenta. W sklepie dostępne są następujące nowe zestawy akcesoriów i miniaturek: "Podjazd Pruska obrona krajowa" (175 PLN); "Zestaw rozkazów brandenburskich" (45 PLN); "Kostki brandenburskie" (65 PLN); "Dworianie" (45 PLN); "Rajtarzy pruscy" (30 PLN); "Konni hajducy" (45 PLN); "Dragoni pruscy" (45 PLN).