piątek, 7 sierpnia 2015

Bicycles Set from Black Grom Studio | Zestaw rowerów z Black Grom Studio

Black Grom Studio has released a set of 'Bicycles'. Models are laser cut from acrylic glass 2mm thick, base is cut from ABS of the same thickness. Bicycles are made in 28mm scale - 35mm long and has 22mm of height. Set contains six such models, which are perfect marker for Bicycle option for Bolt Action players. You can buy this set for 6.25 USD.

Firma Black Grom Studio oferuje zestaw "Rowery". Modele są wycinane laserowo z płytki pleksi o grubości 2 mm, podstawka z płytki ABS tej samej grubości. Rowery wykonano w skali 28 mm, mają 35 mm długości i 22 mm wysokości. W zestawie znajduje się sześć rowerów, doskonałych jako markery Rowerów w grze Bolt Action. Cena zestawu to 24 PL


Gothic KV-2 tank from MaxMini | Gotycki czołg KW-2 z MaxMini

MaxMini company has finally released its long awaited resin model of 'Gothic KV-2 tank'. This is a large, multi-part resin kit in 28mm 'heroic' scale. Finished model has following dimensions: 145x97x76mm. You can buy it for 40.50 EUR now (regular price will be 45 EUR).

Firma MaxMini rozpoczęła - nareszcie - sprzedaż swego od dawna zapowiadanego modelu czołgu o nazwie "Gothic KV-2 tank". Produkt to wieloczęściowy model żywiczny w skali 28 mm "heroic". Po złożeniu ma on następujące wymiary: 145x96x76 mm. Można go obecnie kupić w promocyjnej cenie 40,50 EUR, podczas gdy cena standardowa będzie wynosić 45 EUR.

Puppets War raises High Crusade Banner | Puppets War wznosi Wielki Sztandar Krucjaty

Puppets War company has released a new product - 'High Crusade Banner'. New set contains one resin cast of a banner with right palm grip. Model is designed in 28mm 'heroic' scale and its height is 65 mm. You can buy it for 5 EUR.

Firma Puppets War oferuje nowy produkt o nazwie "High Crusade Banner", Nowy zestaw zawiera jeden żywiczny odlew sztandaru wraz z trzymającą go prawą dłonią. Sztandar wykonany jest w skali 28 mm "heroic", ma on 65 mm wysokości. Cena tej nowości to 5 EUR.

Necrolith Objective Counters from Spellcrow | Necrolith punkty strategiczne ze Spellcrow

Spellcrow company has released a set of 'Necrolith Objective Counters'. Kit contains six resin casts of 4 cm height. You can buy this new release for 8 EUR. Models were designed and sculpted by Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow rozpoczęła sprzedaż zestawu markerów o nazwie "Necrolith punkty strategiczne". Zawiera on sześć żywicznych odlewów o wysokości 4 cm. Cena tej nowości to 29 PLN. Autorem projektu i rzeźb jest Piotr Pirianowicz.