wtorek, 11 czerwca 2013

Fortyfikacje Micro Art Studio (WIP) | Micro Art Studio's defence line (WIP)

W jednym z fejsbukowych albumów zdjęć firmy Micro Art Studio można zobaczyć linię fortyfikacji polowych, nad którą pracują obecnie modelarze tego producenta.

One of Micro Art Studio's Facebook photo galleries has been updated with a pictures of new defence line models, which are currently being worked on. 

Zapowiedź drugiej wersji figurki Amadeusa Pherona | Second version of Amadeus Pheron figure preview

Firma HiTech Miniatures przedstawiła drugą wersję figurki Amadeusa Pherona, tym razem jego uzbrojeniem, zamiast halabardy, jest broń palna. Nowy model będzie dostępny prawdopodobnie jutro.

HiTech Miniatures has shown second version of Amadeus Pheron miniature - figure carries gun instead of halberd. New model will be available tomorrow probably.

Naramienniki dla Legionistów Choroby z Kromlecha | Morbid Legionaires Shoulder Pads from Kromlech

Firma Kromlech rozpoczęła sprzedaż zestawu części przeznaczonych do konwertowania figurek w skali 28 mm "heroic" - nowy produkt nosi nazwę "Naramienniki dla Legionistów Choroby". Składa się z dziesięciu odlewów żywicznych (pięć różnych wzorów). Zestaw kosztuje 9,29 USD. Autorem rzeźb jest Smok, wzory pomalował Artur.

Kromlech released new set of bits designed for converting 28 mm "heroic" scale miniatures labelled as "Morbid Legionaires Shoulder Pads". Set contains ten resin shoulder pads in five different designs. Its price is 9.29 USD. Models sculpted by Smok, samples painted by Artur.

Stan prac nad zasadami startowymi "Ogniem i mieczem" | Quick Start Rules for "By Fire and Sword" update

Na stronie kampanii kickstarterowej "Ogniem i mieczem" pojawił się wpis z informacją na temat stanu prac nad zasadami startowymi do gry w języku angielskim. Obecnie znajdują się w ostatniej fazie korekty - jeśli wszystko pójdzie dobrze, do końca tygodnia zostaną rozesłane do wszystkich osób, które wsparły kampanię. Przypomnijmy, że zasady wstępne to plik .pdf zawierający 96 stron.

"By Fire and Sword" Kickstarter campaign page has been updated with information about current status of English language Quick Start Rules, which are now in final stage of proofreading and should be sent to all backers later this week. Quick Start Rules guide is a .pdf file 96 pages long.

Zapowiedzi ze Spellcrow | Spellcrow upcoming releases

Na stronie fejsbukowej firmy Spellcrow pojawiło się zdjęcie pokazujące nadchodzące nowości. Według informacji możemy spodziewać się głów dla zdradzieckich legionów, rąk orków z broniami oraz orków z bionicznymi implantami. Te ostatnie to ciała i głowy, odlane na wspólnej ramce. W bliskiej przyszłości pojawią się także figurki Wielkich Orków z implantami bionicznymi.

Spellcrow Facebook fanpage has been updated with an information about upcoming releases. We can soon expect heads for traitor legions, orc hands holding weapons and orcs with bionic implants - heads and bodies casted on single sprue. There are Big Orcs with bionic implants being expected a little later too.