poniedziałek, 11 maja 2015

Further review of 'Corner Apartment Building' from Multiverse Gaming | Kolejna recenzja "Narożnego apartamentowca" z Multiverse Gaming

Deathwatch Studio blog has been updated with a detailed review of 'Corner Apartment Building' model released by Multiverse Gaming. You can read this article here.

Na blogu Deathwatch Studio ukazała się szczegółowa recenzja "Narożnego Apartamentowca", modelu budynku produkowanego przez Multiverse Gaming. Artykuł można przeczytać tutaj.

Preview of 'Fantasy treasure chests' from REM | Zapowiedź "Skrzyń ze skarbami fantasy" z REM

Ristul's Extraordinary Market company has shown photo of greens of upcoming 'Fantasy Treasure Chests' set. You can see photo here. Producer has also announced that some treasure terrains will be available at a later date.

Firma Ristul's Extraordinary Market pokazała zdjęcie wzorów do przygotowywanego zestawu "Skrzyń ze skarbami fantasy". Można je zobaczyć tutaj. Producent podał też, że w późniejszym czasie w ofercie firmy pojawią się "tereny ze skarbami".

Playmats.eu offers new mats for space games | Playmaty.pl oferują nowe maty do gier kosmicznych

Playmats.eu company offers more then dozen new gaming mats for space games. New mats are available in 36" x 36" size (90cm x 90cm) and in two different materials (vinyl and black-flat). Vinyl mats' price is 19 EUR, mats printed on black-flat material costs 29 EUR each. Check full range here.

Firma Playmaty.pl oferuje około dwudziestu nowych wzorów mat przeznaczonych do gier rozgrywanych w przestrzeni kosmicznej. Nowe maty mają wymiary 90 na 90 cm, można je kupić wydrukowane na jednym z dwóch materiałów - winylu lub black-flat. Cena mat winylowych to 49 PLN, maty wydrukowane na drugim podkładzie kosztują 99 PLN. Tu można zobaczyć pełną ofertę.

Steel boxes from Baltazar Games | Stalowe skrzynie z Baltazar Games

Baltazar Games company offers new 28mm scale cardboard terrain - 'Steel boxes'. One sheet contains seven models of steel boxes which need to be cut out and glued. You can buy it for about 1 USD.

Firma Baltazar Games oferuje nowy arkusz z kartonowymi makietami do gier w skali 28 mm - "Stalowe skrzynie". Na arkuszu wydrukowane jest siedem modeli pojemników do samodzielnego wycięcia i sklejenia. Cena arkusza to 3,20 PLN.

'HINT' game's KS update | Nowe informacje o kampanii KS gry "HINT"

'HINT' game's Kicstarter website has been updated twice lately. First update contains long-awaited movie showing game's components. This is first part of the longer series, which will show game in-depth. Second update is really cool too - as the number of backers of the campaing reached 800, producer has announced that another 'social' stretch goal has been reached - five extra cyberwarfare cards available for free for all backers at level 60 GBP and above.
There are 8 days left till the finish of the
campaign, so far 803 backers decided to pledge close to 59 000 GBP.

Strona kampanii kickstarterowej gry "HINT" doczekała się dwóch kolejnych aktualizacji. Pierwsza zawiera oczekiwany od dawna film, pokazujący komponenty gry. Jest to pierwsza część serii, mającej zaprezentować grę. Druga aktualizacja też jest ciekawa - producent podał do wiadomości, że wraz z osiągnięciem liczby 800 osób wspierających projekt, osiągnięty został kolejny "społecznościowy" cel dodatkowy. Z tej okazji wszyscy, którzy wsparli projekt na poziomie 60 GBP i wyższym otrzymają za darmo dodatkowe pięć kart cyberwalki.
Do końca zbiórki pozostało osiem dni, wsparły ją dotychczas 803 osoby, które łącznie zadeklarowały wpłatę blisko 59 000 GBP.