wtorek, 30 czerwca 2015

'Wolsung SSG' will be published in Germany | Gra "Wolsung SSG" zostanie opublikowana w Niemczech

Micro Art Studio company informs, that its steampunk fantasy skirmish 'Wolsung SSG' game will be released in Germany. You can read full information (in German) here.

Firma Micro Art Studio poinformowała, że jej steampunkowy skirmish fantasy "Wolsung SSG" zostanie wydany w Niemczech. Pełna informacja na ten temat znajduje się tutaj (w języku niemieckim).

Upcoming Chaos bases from Scibor Monsterous Miniatures | Zapowiedź nowych podstawek scenicznych od Ścibora

Scibor Monsterous Miniatures company has shown further photo of its upcoming new scenic bases with Chaos iconography. You can see preview here.

Firma Scibor Monsterous Miniatures pokazała kolejne zdjęcie przygotowywanych podstawek scenicznych z widocznymi symbolami Chaosu. Zdjęcie można zobaczyć tutaj.


Cover of 'Norsgard' game | Okładka gry "Norsgard"

Developers of 'Norsgard' game has shown front and back cover of upcoming rulebook. They also said, that the new army is upcoming. Playtesting will begin in August.

Twórcy gry "Norsgard" pokazali przednią i tylną okładkę przygotowywanego podręcznika. Zdradzili również, że do gry trafi wkrótce nowa armia, testy jej zasad rozpoczną się w sierpniu.

poniedziałek, 29 czerwca 2015

Puppets War asks which shoulder pads should be released | Puppets War pyta, które naramienniki wydać

Puppets War company has shown a photo of finished new shoulder pads in three variants and asks for help. Which of the three versions should be released this week? You can comment here.

Firma Puppets War pokazała zdjęcie nowych naramienników w trzech wariantach. Producent prosi o pomoc w wyborze wersji, która ma się ukazać w tym tygodniu. Pozostawić komentarz można tutaj.
Prototype of Command Center from ZEN Terrain | Prototyp Centrum Dowodzenia z ZEN Terrain

ZEN Terrain company has shown a prototype of its upcoming Command Centre model in 28mm scale. You can see photos on manufacturer's Facebook profile here.

Firma ZEN Terrain pokazała prototyp przygotowywanego Centrum Dowodzenia, modelu w skali 28 mm "heroic". Zdjęcia można obejrzeć na profilu fejsbukowym producenta.

Fantasy Spiders Nest from Ristul's Market | Ristul's Market i pajęcze gniazda

Ristul's Extraordinary Market company has released another spider-themed set of terrain accessories - 'Fantasy Spiders Nest'. You can buy this set, containing six resin nests, for 12.50 EUR.

Firma Ristul's Extraordinary Market rozpoczęła sprzedaż kolejnego zestawu o tematyce pajęczej - tym razem chodzi o "Fantasy Spiders Nest". Za zestaw sześciu gniazd zapłacimy 52,17 PLN.

Orc Chieftain on War Boar from Scibor | Wódz orków na dziku bojowym z SMM

Scibor Monsterous Miniatures company has released a new 28mm 'heroic' scale miniature labelled as 'Orc Chieftain on War Boar'. New model is supplied with resin, scenic 25x50mm base. You can buy it for 37.71 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures wprowadziła do sprzedaży nową figurkę w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Orc Chieftain on War Boar". Nowa miniaturka dostarczana jest z żywiczną, sceniczną podstawką o wymiarach 25x50 mm. Cena nowego orczego jeźdźca to 150,80 PLN.


niedziela, 28 czerwca 2015

Kromlech Stygian Legs review | Recenzja zestawy "Stygian Legionary Legs" z Kromlecha

Power Armoured Metal blog has been updated with a review of 'Stygian Legionary Legs' set released by Kromlech. Read it here.

Na blogu Power Armoured Metal ukazała się recenzja zestawu "Stygian Legionary Legs" produkcji firmy Kromlech. Można ją przeczytać tutaj.

Egyptian small shoulder pads | Małe naramienniki egipskie

Scibor Monsterous Miniatures company has released a new set of resin 28mm 'heroic' scale parts labelled as 'Egyptian Small Shoulder Pads'. Set contains ten casts in three different designs. You can buy this new product for 5.89 EUR.
Firma Scibor Monsterous Miniatures wprowadziła do sprzedaży nowy zestaw żywicznych odlewów w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Egyptian Small Shoulder Pads". W zestawie znajduje się dziesięć odlewów w trzech różnych wzorach. Cena tej nowości to 23,40 PLN.

Review of orc bits from Spellcrow | Recenzja orkowych bitsów ze Spellcrow

Quidamcorvus has published on his blog a review of selected orc bits released by Spellcrow. Read it here.

Quidamcorvus zamieścił na swoim blogu recenzję wybranych orkowych bitsów produkcji firmy Spellcrow. Można się z nią zapoznać tutaj.

SF Egyptian Wizard from SMM | Egipski Czarownik SF z SMM

Scibor Monsterous Miniatures company has released 28mm 'heroic' scale miniature labelled as 'SF Egyptian Wizard'. New figure is supplied with round scenic 32 mm base, its price is 14.28 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures wprowadziła do sprzedaży nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic" o nazwie "SF Egyptian Wizard". Nowa miniaturka dostarczana jest razem z żywiczną, okrągłą podstawką sceniczną o średnicy 32 mm. Cena nowości to 57,10 PLN.


Werewoolf Miniatures shows upcoming bases | Werewoolf Miniatures zapowiada nowe podstawki

Werewoolf Miniatures company has shown upcoming resin, scenic 25 mm round bases. Set of ten bases will be labelled as 'Ruined Round Bases'. Bases were designed, sculpted and painted by Rafał "Rafix" Raczyński.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała zdjęcie przedstawiające przygotowywane żywiczne okrągłe podstawki sceniczne o średnicy 25 mm. Zestaw będzie zawierał dziesięć podstawek, jego nazwa to "Ruined Round Bases". Autorem projektu, rzeźb i malowania wzorów jest Rafał "Rafix" Raczyński.


sobota, 27 czerwca 2015

Painted examples of 'HINT' game miniatures | Pomalowane wzory figurek z gry "HINT"

'HINT' game's developers has updated Kickstarter campaign website, showing some production miniatures - from resin prototype to metal production model, You can also see some samples painted by Edwin Smoliński.

Twórcy gry "HINT" zaktualizowali stronę zakończonej kampanii kickstartowej, pokazując kilka gotowych modeli produkcyjnych - a także ich żywiczne prototypy. Dodatkowo pokazane zostało kilka wzorów pomalowanych przez Edwina Smolińskiego.


Review of modelling and basing accessories from Kromlech | Recenzja akcesoriów do podstawek z Kromlecha

Spanish-language Akihabara Station blog has been updated with a review of modelling and basing accessories recently released by Kromlech. You can read it here,

Na łamach hiszpańskojęzycznego bloga Akihabara Station ukazała się recenzja akcesoriów modelarskich i do robienia podstawek, wprowadzonych ostatnio do sprzedaży przez firmę Kromlech. Z treścią wpisu można zapoznać się tutaj.


Airstrike Cav Pads from Puppets War | Naramienniki Aistrike Cav z Puppets War

Puppets War has released a new set of resin 28mm 'heroic' scale pads labelled as 'Aistrike Cav Pads'. Set contains ten casts, you can buy it for 7 EUR. Bits were sculpted by AR.

Firma Puppets War rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu żywicznych naramienników w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Aistrike Cav Pads". Zestaw zawiera dziesięć odlewów, jego cena to 7 EUR. Autorem rzeźb jest AR.

piątek, 26 czerwca 2015

New 'Celtic Ruins' bases from SMM | Nowe podstawki "Celtyckie Ruiny" z SMM

Scibor Monsterous Miniatures company has released a new set of resin scenic bases from its range of 'Celtic Ruins'. New set contains three round 32mm bases, you can buy it for 7.52 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu żywicznych podstawek scenicznych z linii "Celtic Ruins". Nowy zestaw zawiera trzy okrągłe podstawki o średnicy 32 mm. Jego cena to 30 PLN.


Wargamer shows upcoming roads | Wargamer zapowiada zestaw dróg

Wargamer company has previewd its next set of terrain accessories - Roads. You can see photos on company's Facebook profile here.

Firma Wargamer zapowiedziała wydanie kolejnego zestawu terenów - Dróg. Zdjęcia można obejrzeć na profilu fejsbukowym wydawcy.

Nebula game mat from Micro Art Studio | "Mgławica" - mata do gry z Micro Art Studio

Micro Art Studio company offers new 36inches for 36inches gaming mat 'Nebula'. Mat is made from a mixture of polyester and rubber, with high quality printout on the top surface. You can buy it for 36,90 EUR.

Firma Micro Art Studio rozpoczęła sprzedaż nowej maty do gry o nazwie "Nebula" i rozmiarach 91x91 cm. Mata wykonana jest z mieszanki gumy i poliestru, wierzchnia warstwa ozdobiona jest wydrukiem wysokiej jakości. Cena nowości w sklepie sieciowym producenta to 136,53 PLN.|

Checkpoint and Latrine from Black Grom Studio | Punkt kontrolny i Latryna z Black Grom Studio

Black Grom Studio company has released two new laser-cut 28mm scale models - 'Checkpoint' and 'Latrine'. You can buy 'Checkpoint' for just 2.70 USD, 'Latrine' is slightly more expensive - 5.40 USD.

Firma Black Grom Studio rozpoczęła sprzedaż dwóch nowych modeli budynków wycinanych laserowo w skali 28 mm - "Punkt kontrolny" i "Latryna". Pierwszy kosztuje zaledwie 10 PLN, cena drugiego to 20 PLN.One day Warchief promotion | Jednodniowa promocja Kromlecha

Kromlech currently runs its one day promotion of 'Warchief in Juggernaut mega-armour' miniature. Today you can buy it 15% cheaper, for 23.79 EUR (instead of regular price of 27.99 EUR).

Kromlech oferuje - tylko dziś - tańszą o 15% figurkę "Warchief in Juggernaut mega-armour". Dziś można ją kupić za 95,17 PLN, podczas gdy normalna cena to 111,96 PLN.

Build a house of cards for Puppets War | Zbuduj domek z kart dla Puppets War

Another Puppets War competition. This time in order to win one of the decks of special playing cards, one need to build house of cards. Taller the better. Full rules are available here, contest runs till next Wednesday.

Kolejny konkurs Puppets War. Tym razem, by wygrać jeden z zestawów specjalnych kart do gry, trzeba zbudować jak najwyższy domek z kart. Pełne zasady zabawy dostępne są tutaj, trwa on do środy.


czwartek, 25 czerwca 2015

Upcoming bases from Scibor | Zapowiedź nowych podstawek z SMM

Scibor Monsterous Miniatures company has shown a photo of new scenic bases being sculpted on. It seems that these new bases will be Chaos themed...

Firma Scibor Monsterous Miniatures pokazała zdjęcie, na którym widać przygotowywane nowe podstawki sceniczne. Jak się zdaje, nowe podstawki będą miały coś wspólnego z Chaosem...


Werewolf on a Rock from Spellcrow | Wilkołak na skale ze Spellcrow

Spellcrow offers new resin 28mm 'heroic' scale model of 'Werewolf on a Rock'. New miniature is supplied with square 25 mm base. Price of this new release is 8 EUR. Miniature was sculpted by Marek Rurarz.

Firma Spellcrow wprowadziła do sprzedaży nowy model żywiczny w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Wilkołak na skale". Nowa miniaturka dostarczana jest wraz z plastikową, kwadratową figurką o boku 25 mm, jej cena to 29 PLN. Autorem rzeźby jest Marek Rurarz.Basing sands from Kromlech | Piasek na podstawki z Kromlecha

Kromlech has released today four different kinds of basing sands. You can find all of them in company's webstore: 'Basing Sand - Fine' (size of particles 0.1-0.5mm);  'Basing Sand - Medium' (size of particles 0.5-1mm);  'Basing Sand - Coarse' (size of particles 1-1.5mm);  'Basing Sand - Gravel' (size of particles 1-4mm). Prices are the same - 3.99 EUR for a pot containing at least 150 g of sand.

Firma Kromlech wprowadziła dziś do oferty cztery różne rodzaje piasku na podstawki. Można je znaleźć w sklepie producenta: "Basing Sand - Fine" (rozmiar ziarenek 0.1-0.5 mm);  "Basing Sand - Medium" (rozmiar ziarenek 0.5-1 mm);  "Basing Sand - Coarse" (rozmiar ziarenek 1-1,5 mm);  "Basing Sand - Gravel" (rozmiar ziarenek 1-4 mm). Ceny wszystkich rodzajów są identyczne - 15,96 PLN za pudełko zawierające co najmniej 150 g piasku.


'Umbra Turris' information | Informacje o "Umbra Turris"

Spellcrow, publisher of 'Umbra Turris' skirmish fantasy game, has written about its plans for the game. There will be Polish-language 'UT' fan page, which will be the place to go for news, players contacts, rules questions, fluff, etc. Every two weeks Warsaw Spellcrow office will host small 'Umbra Turris' event - some games, some talks about game, etc.
Additionally, beta tests of first supplement for the game will start next week.

Spellcrow, wydawca skirmishowej gry fantasy 'Umbra Turris' opisał część swoich planów związanych z grą. Wkrótce w sieci pojawi się polskojęzyczna strona poświęcona grze, będące miejscem kontaktów dla graczy, informacji o imprezach, prezentacji nowości, itp. Dodatkowo, co dwa tygodnie w warszawskim biurze Spellcrow będzie miało miejsce spotkanie graczy - będzie można pograć czy porozmawiać o "UT".
Wydawca poinformował także, że w przyszłym tygodniu rozpoczną się beta testy pierwszego dodatku do "Umbra Turris".


środa, 24 czerwca 2015

Crusaders of NNNi - new release from Puppets War | Crusaders of NNNi - nowość z Puppets War

Puppets War company offers its newest product - set of five resin 28mm 'heroic' scale miniatures labelled as 'Crusaders of NNNi'. As usual with models from this company, body and arms have holes for mounting 3x1mm magnets, for easy swapping of weapons and repositioning of miniatures. Figures are fully compatible with range of shoulder pads and heads from the catalogue of this producer. Puppets War has also announced that there will be new weapons upgrades and additional accessories, like banners, available soon. You can buy this set for 34 EUR.
Models were designed by AR, sculpted by Puppets War Art Team.

Firma Puppets War oferuje swój najnowszy produkt - zestaw pięciu żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Crusaders of NNNi". Jak większość modeli tego producenta, tak i te wyposażone są w otwory do montażu magnesów 3x1 mm, pozwalających na łatwą wymianę broni lub zmianę pozycji ramion. Miniaturki są kompatybilne z zestawami naramienników i głów z katalogu Puppets War. Producent poinformował także, że w jego sklepie sieciowym dostępne będą wkrótce zestawy dodatkowych akcesoriów i broni, przeznaczonych dla Krzyżowców. Cena tego zestawu to 34 EUR.
Modele zaprojektował AR, wyrzeźbił je zespół Puppets War.Command Center design from ZEN Terrain | Projekt Centrum Dowodzenia

ZEN Terrain company has shown a Command Center design. You can see drawing here.

Firma ZEN Terrain pokazała na swoim profilu fejsbukowym projekt Centrum Dowodzenia.Renders of Thaibo, next figure from Siren Miniatures | Rendery Thaibo, kolejnej figurki z Siren Miniatures

Siren Miniatures company has shown 3D renders of one of its upcoming products - 'Thaibo' sculpture in 28mm 'heroic' scale. You can see renders here.

Firma Siren Miniatures pokazała na swoim profilu fejsbukowym rendery 3D jednej z przygotowywanych figurek - "Thaibo" w skali 28 mm "heroic". Rendery można obejrzeć tutaj.


Fantasy orcs from Spellcrow | Orki fantasy ze Spellcrow

Spellcrow company has released nine new models of fantasy orcs in 28mm 'heroic' scale: 'Orc with Cloak' (casted in metal. 6.90 EUR); 'Orc with Great Axe' (casted in metal, 8 EUR); 'Orc with Blunderbuss' (casted in metal, 6.90 EUR); 'Orc with Axe and Torch' (metal model, 5.80 EUR); 'Orc with Sabre and Lantern' (metal mode, 5.80 EUR); 'Orc with Spear and Shield' (casted in metal, 5.80 EUR); 'Orc with Wooden Leg' (resin model, 5,80 EUR); 'Orc with Great Sabre' (resin, 5.80 EUR) and 'Orc Elder with Sabre and Pistol' (resin model, 5.80 EUR). All new miniatures were sculpted by Piotr Pirianowicz. New models are sculpted for Spellcrow's fantasy skirmish game 'Umbra Turris', which is free to download (English version here).
Producer has also informed, that race starter sets will be no longer available. Upcoming starter sets will contain six miniatures and they will contain racially mixed groups. They will be released if the single miniatures will be popular.

Firma Spellcrow wprowadziła do sprzedaży dziewięć nowych figurek orków fantasy w skali 28 mm "heroic". W sklepie producenta dostępne są: "Ork w płaszczu" (odlany w metalu, 25 PLN); "Ork z wielkim toporem" (odlany w metalu, 29 PLN); "Ork z garłaczem" (miniaturka metalowa, 25 PLN); "Ork z toporem i pochodnią" (odlany w metalu, 21 PLN); "Ork z szablą i latarnią" (metalowy model, 21 PLN); "Ork z włócznią i tarczą" (metalowy model, 21 PLN); "Ork z drewnianą nogą" (odlany w żywicy, 21 PLN); "Ork z wielką szablą" (21 PLN, odlany w żywicy); "Ork starzec z szablą i pistoletem" (odlany w żywicy, 21 PLN). Wszystkie nowe modele wyrzeźbił Piotr Pirianowicz.
Nowe modele orków przeznaczone są do darmowej gry fantasy "Umbra Turris" produkcji firmy Spellcrow. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie w wykorzystywaniu ich w innych gra.

Producent poinformował też, że zestawy startowe zawierające figurki należące do jednej rasy nie będą dostępne. W sprzedaży pojawią się, być może, zestawy zawierające sześć figurek w cenie 79 PLN, które zawierać będą miniaturki z różnych ras. Ich wydanie będzie możliwe, jeśli pojedyncze figurki będą cieszyć się zainteresowaniem kupujących.

Colossal Zeppelin from Titan-Forge | Wielki sterowiec z Titan-Forge

Titan-Forge company has released its 'Colossal Zeppelin' model, which was funded during 'Metal Beards' Kickstarter campaign. New product is casted in resin in 28mm 'heroic' scale, you can buy it for 32 EUR.

Firma Titan-Forge rozpoczęła sprzedaż modelu swojego wielkiego statku powietrznego o nazwie "Colossal Zeppelin", którego produkcja była możliwa dzięki uwieńczonej powodzeniem kampanii kickstarterowej "Metalowe Brody". Nowy model odlany jest z żywicy w skali 28 mm "heroic", jego cena wynosi 32 EUR.

wtorek, 23 czerwca 2015

Art for new Siren Miniatures figure | Szkic nowej figurki z Siren Miniatures

Siren Miniatures company has shown a detail taken from concept art for one of its upcoming miniatures. You can see it here.

Firma Siren Miniatures zamieściła na swoim profilu fejsbukowym detal z jednej z grafik koncepcyjnych dla opracowywanej, nowej miniaturki. Grafikę można obejrzeć tutajInterview with Ścibor Teleszyński | Wywiad ze Ściborem Teleszyńskim

Beasts of War has started new regular series of articles called 'People in Profile'. First person to be interviewed is Ścibor Teleszyński, the man behind Scibor Monsterous Miniatures company.
Interview is, unfortunately, available to Backstage mambers of the site. You can join Beasts of War for free for seven days though.

Na stronie Beasts of War zamieszczono pierwszy z nowej serii artykułów o wspólnej nazwie "People in Profile". Pierwszą osobą, z którą przeprowadzono wywiad, jest Ścibor Teleszyński, twórca i właściciel firmy Scibor Monsterous Miniatures. Niestety, wywiad dostępny jest tylko dla osób mających wykupioną subskrypcję Beasts of War. Na szczęście można zarejestrować się tam na okres siedmiu dni za darmo.

Win Kromlech promo models | Wygraj promocyjne figurki Kromlecha

Kromlech offers a chance to win one of its promo miniatures. To get one of them for free, follow company on Pinterest. Tomorrow two random followers will receive one promo miniature each - one will receive 'Orc Pilot' figure, second will receive 'Yankie Goblin' model.

Firma Kromlech oferuje możliwość wygrania jednej z ich promocyjnych figurek. By mieć szansę na wygraną, należy śledzić poczynania producenta w serwisie Pinterest. Producent wybierze jutro dwie takie, losowo wybrane osoby, otrzymają one za darmo po figurce "Orc Pilot" lub "Yankie Goblin".

Baltazar Games free containers offer | Darmowe kontenery z Baltazar Games

Baltazar Games, producer of cardboard terrain models for wargames, offers to add free four sheets of containers models to every order placed here and paid till 3 of July. There is one condition though - you must enter 'Chełmża' code word in comments section of the order.
Firma Baltazar Games, producent kartonowych akcesoriów terenowych do gier bitewnych, dołączy do każdego zamówienia, złożonego i opłaconego do 3 lipca, cztery arkusze z sześcioma darmowymi kontenerami. Jest jednak jeden warunek - by otrzymać dodatkowe modele, w polu komentarza zamówienia trzeba wpisać kod "Chełmża".Titan-Forge contest | Konkurs Titan-Forge

Titan-Forge company runs small competition on its Facebook profile. Can you guess how many miniaures have been created by this company? Try your luck here.

Firma Titan-Forge prowadzi obecnie konkurs na fejsbuku. Czy potrafisz stwierdzić, ile figurek powstało już w pracowni tego producenta? Tu możesz spróbować swojego szczęścia.


Upcoming 'Knights' from Puppets War | Zapowiedź "Rycerzy' z Puppets War

Puppets War company has previewed its upcoming models of  'Knights'. Producer shows miniatures and asks which weapons should be added to the figures. Company would also like to know if the models should be cheaper and with no accessories or more expensive but with accessories already added to the kit. Check picture here and answer the questions to have a chance of winning one set of these stunning miniatures.

Firma Puppets War pokazała zdjęcie swoich przygotowywanych, nowych "Rycerzy". Producent pyta także o bronie, jakie powinny zostać dodane do zestawu, chciałby także wiedzieć, czy kupujący wolą otrzymać zestaw z dołączonymi wszelkimi dodatkami, czy też nieco tańszy a bez dodatków, które dostępne będą osobno. Zdjęcie można zobaczyć tutaj, tam też można odpowiedzieć na powyższe pytania, by mieć szansę otrzymania darmowego zestawu takich Rycerzy.

Painted Plague Toads from Mini Monsters | Pomalowane ropuchy zarazy z Mini Monsters

Mini Monsters company has shown painted samples of its recent release - 'Plague Toads'. Check it here.

Firma Mini Monsters pokazała pomalowane wzory jednej ze swych nowości - zestawu "Plague Toads". Zdjęcia można zobaczyć tutaj.Wargamer is hiring | Wargamer szuka pracownika

Wargamer, publisher of 'By Fire and Sword' rules, is looking for a person willing to join 'BFaS' development team. One interested in this job must live in Warsaw, be fluent in Polish and English, be ready to work hard. You can find full details of this vacancy here (Polish only I'm afraid, but as a knowledge of this language is essential to the job itself... It makes sens I think:).

Wargamer, wydawca gry "Ogniem i Mieczem", poszukuje osoby, która dołączy do zespołu twórców gry. Poszukiwana osoba musi doskonale znać grę, mieszkać w Warszawie i dobrze znać język angielski. Pozostałe wymagania można poznać czytając ten wpis na profilu fejsbukowym gry.poniedziałek, 22 czerwca 2015

'Spider Eggs' from Ristul's Market | "Pajęcze jaja" z Ristul's Market

Ristul's Extraordinary Market company has released another of its terrain accessories set - 'Spider Eggs'. Set contains 14 resin casts (6-13mm of height), you can buy it for 3.76 EUR.

Firma Ristul's Extraordinary Market wprowadziła do sprzedaży kolejny zestaw swoich akcesoriów terenowych - "Spider Eggs". Zestaw zawiera odlewy czternastu żywicznych kokonów (wysokości od 6 do 13 mm). Cena tej nowości to 21,88 PLN.


'Norsgard' art | Grafika do gry "Norsgard"

'Norsgard' game's Facebook profile has been updated with a picture showing one of illustrations from the upcoming rulebook. Dynamic fight scene was painted by Alberto Tavira.

Profil fejsbukowy gry "Norsgard" wzbogacił się o obrazek pokazujący jedną z ilustracji z gotowego już podręcznika. Dynamiczną scenę walki namalował Alberto Tavira.Scibor shows upcoming miniatures | Ścibor pokazuje kolejne prace

Scibor Monsterous Miniatures company has shown photo of some of its upcoming miniatures. Picture shows some heavily armoured SF warriors.

Firma Scibor Monsterous Miniatures pokazała zdjęcie opracowywanych obecnie figurek. Na fotografii widać miniaturki wojowników SF w ciężkich pancerzach.Audio review of ZEN Terrain products | Audiorecenzja produktów ZEN Terrain

ZEN Terrain products were reviewed by Canadian guys from deadzonethepodcast. The review starts at about 45 minute mark here.

Produkty firmy ZEN Terrain omówili Kanadyjczycy z podcastu deadzonethepodcast. Recenzja zaczyna się w okolicach 45 minuty.Dark City Magnetowers prototype | Prototyp Magnetowieżowca z Mrocznego Miasta

Multiverse Gaming company has shown photos of its upcoming new, large building - Magnetowers. New model, based on the Fyfe Apartments bulding in Detroit, will be almost 80cm high - but it will be easy to take apart for storage. Model will use system of HDF braces and rare earth magnets and will be easily assembled and taken apart for storage. Photo shows just one of the three sections of the building.

Firma Multiverse Gaming pokazała zdjęcie opracowywanego nowego modelu dużego budynku - Magnetowieżowca. Nowy model, przypominający budynek Fyfe Apartments z Detroit, będzie miał blisko 80 cm wysokości - będzie go można jednak z łatwością rozłożyć na czas transportu lub do przechowania. Odpowiadać za to będzie system łączników HDF i magnesów. Na zdjęciu widać jedną z trzech sekcji opracowywanego budynku.niedziela, 21 czerwca 2015

'Pulp City' new store is fully operational | Nowy sklep "Pulp City" w pełni gotowy

'Pulp City' game's team informs that new webstore is fully operational now. According to the information available on game's website 'we decided we needed to return to wider distribution and establish a better web-store. We have now done the latter and the new store has a better graphical design, we think is more user-friendly and supports fans by having better information for customers, including stat card images so you can make an informed choice about purchases.
The web-store will also offer a reward points scheme for returning customers, which we plan to include some very special items, as we move forward".
There are new miniatures too - you can buy now '100 Voices' (9.95 EUR), his assistants 'The Voicelings' (11.95 EUR) and alien bounty hunter 'Slug Muldoonal' (9.95 EUR).

Twórcy gry "Pulp City" informują, że nowy sklep sieciowy jest już w pełni gotowy i działa. Informacja na stronie mówi: "zdecydowaliśmy się na powrót do szerszej dystrybucji naszych produktów i na zrobienie lepszego sklepu sieciowego. To drugie jest już za nami, nowy sklep ma lepszy projekt graficzny, jest bardziej przyjazny dla użytkownika i pomaga fanom - nabywcy widzą karty postaci z ich cechami, mogą więc, podczas zakupów, dokonać świadomego wyboru.
Sklep sieciowy będzie też oferował system premiowania za pomocą punktów, w przyszłości wśród nagród chcemy zaoferować naprawdę specjalne produkty".
W sklepie dostępne są również nowe figurki - od dziś dostępny jest złowrogi "100 Voices" (9,95 EUR), jego pomocnicy "The Voicelings" (11.95 EUR) oraz obcy łowca nagród "Slug Muldoonal" (9,95 EUR).