piątek, 28 sierpnia 2015

Preview of new gargoyles from Multiverse Gaming | Zapowiedź nowych gargulców z Multiverse Gaming

Multiverse Gaming has shown on its Facebook profile a preview of a new Gargoyles set. Check it here.

Firma Multiverse Gaming pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie będące zapowiedzią nowego zestawu gargulców. Można je obejrzeć tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz