poniedziałek, 31 sierpnia 2015

'HINT' game news | Nowości z gry "HINT"

Postindustrial Games company has posted another update on the website of finished 'HINT' game's Kickstarter campaign. This time we can see photos of resin prototypes of miniatures of Lieutenant Justine Clevel and Officer Gutierez and 3D render of AI Human Hybrid Project First Form.

Firma Postindustrial Games po raz kolejny zaktualizowała stronę zakończonej kampanii kickstarterowej gry "HINT". Tym razem pokazane zostały zdjęcie żywicznych prototypów figurek Porucznik Juztine Clevel i Funkcjonariusza Gutiereza oraz render 3D pokazujący wygląd przygotowywanej figurki Pierwszej Formy Hybrydy SI i Człowieka.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz