poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Two new models from Multiverse Gaming | Dwa nowe modele z Multiverse Gaming

Multiverse Gaming company has released its two newest addition to the Dark City range of laser-cut 28mm scale terrain models - 'Gargoyles B' and 'Subway Entrances'. First set contains four gothic gargoyles, you can buy it for 4.95 EUR, second of the new releases contains two entrances, its price is 11.95 EUR.

Firma Multiverse Gaming rozpoczęła sprzedaż dwóch nowych modeli z serii laserowo ciętych makiet terenowych Dark City w skali 28 mm - "Gargoyles B" oraz "Subway Entrances". Pierwszy zestaw zawiera cztery gargulce, jego cena to 4,95 EUR, w drugim zestawie znajdziemy dwa wejścia do metra, cena to 11,95 EUR.1 komentarz: