sobota, 29 sierpnia 2015

'Monk Luther' from Hi-Tech Miniatures | "Mnich Luther" z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures company offers new 28mm 'heroic' scale figure labelled as 'Monk Luther'. New miniature is supplied with 25mm round resin scenic base, its price is 4.80 EUR today, starting tomorrow miniature will be available in its regular price of 6 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures oferuje nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Monk Luther". Nowa miniaturka dostarczana jest wraz z okrągłą, żywiczną podstawką sceniczną, jej cena wynosi dziś 4,80 EUR, od jutra zaś sprzedawana będzie w normalnej cenie - 6 EUR.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz