czwartek, 27 sierpnia 2015

Upcoming Police Station from ZEN Terrain | Zapowiedź posterunku policji z ZEN Terrain

ZEN Terrain company has shown concept sketches of its next big model - Police Station. You can see drawings here and here.

Firma ZEN Terrain pokazała szkice swojego kolejnego dużego modelu - posterunku policji. Rysunki można zobaczyć tu i tu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz