środa, 26 sierpnia 2015

Krabathor on Hellworm from Hi-Tech Miniatures | Krabathorn na piekielnym czerwiu z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures offers new 28mm 'heroic' scale figure labelled as 'Krabathor on Hellworm'. This heavily armoured Incantator from Morbid Angels faction rides large worm - total height of the miniature is 70mm, lenght is 120 mm. New miniature is available for 24 EUR today, its regular price will be 30 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures oferuje nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Krabathor on Hellworm". Figurka przedstawia ciężko opancerzonego Incatatora z frakcji Morbid Angels, jadącego na dużym czerwiu - ogólna wysokość miniaturki to 7 cm, jej długość to 12 cm. Krabathor dostępny jest dziś w specjalnej cenie 24 EUR, od jutra jego cena będzie wynosić 30 EUR.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz