poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Large Battlefield Terrain Set from Terrains4Games | Duży Zestaw Terenów z Tereny do Gier

Terrains4Games company offers special Large Battlefield Set containing terrains from manufacturer's popular economy series. Set contains Hills, Large Rocks, Forests and Wooden Fences. You can buy this new release in company's E-bay webstore for 59 USD.

Firma Tereny do Gier oferuje specjalny Duży Zestaw Terenów Bitewnych, zawierający makiety z popularnej serii ekonomicznej tego producenta. W zestawie znajdują się Wzgórza, Duże Skały, Lasy i Drewniane Płoty. Nowość dostępna jest w sklepie ebajowym Terenów do Gier w cenie 59 USD.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz