poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Knight with Standard from Scibor Monsterous Miniatures | Rycerz ze sztandarem produkcji Scibor Monsterous Miniatures

Scibor Monsterous Miniatures company offers newest addition to its range of resin 28mm 'heroic' scale figures - 'Knight with Standard'. New miniature is supplied with 25mm square resin scenic base, you can buy this new release for 7.52 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures rozpoczęła sprzedaż najnowszej figurki żywicznej w skali 28 mm "heroic" - "Knight with Standard". Nowa miniaturka dostarczana jest wraz z żywiczną podstawką sceniczną o boku 25 mm, cena nowości to 30 PLN.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza