sobota, 30 sierpnia 2014

Wargamer's "The Deluge" KS ends soon | Wkrótce koniec kampanii KS "Potopu"

There are just 13 hours left till the finish of Wargamer's "The Deluge" expansion for "By Fire and Sword" ruleset and there is a lot of things going on now. First - currently there are more then 49 000 GBP pledged, so all stretch goals has been reached and a new one - Danish Skirmish Set - has been revealed (will unlock with reaching 50 000 GBP). Second - in a community vote Ottoman Azabs miniatures will be produced relatively soon (December).Third - there is an option of making Transylvanian Skirmish Set into full fledged Division Set. And... Fourth - new historical divisional bundle is available (Brandenburgian division of Georg von Derfflinger).

Do końca kampanii kickstarterowej "Potopu", pierwszego dużego dodatku do gry "Ogniem i mieczem" produkcji Wargamera, pozostało tylko 13 godzin. Na stronie kampanii dzieje się teraz bardzo dużo, a sytuacja zmienia się dynamicznie. Po pierwsze - zebrano dotychczas ponad 49 000 GBP, co odblokowało wszystkie dotychczasowe cele dodatkowe. Pojawił się kolejny - Duński Podjazd (zostanie odblokowany po osiągnięciu 50 000 GBP). Po drugie - głosami osób biorących udział w kampanii zadecydowano, że do produkcji trafią figurki osmańskich azabów - pojawią się w grudniu. Po trzecie - pojawiła się opcja powiększenia zestawu Siedmiogrodzkiego Podjazdu w pełny zestaw dywizyjny. Po czwarte - dostępny jest kolejny historyczny zestaw dywizyjny (brandenburska dywizja Georga von Derfflingera).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz