niedziela, 24 sierpnia 2014

New stretch goal and pledge level for "The Deluge" KS campaign | Nowy cel dodatkowy i poziom wsparcia kampanii "Potopu"

In the last days of "The Deluge" expansion Kickstarter campaign Wargamer is giving more stretch goals. The newest one will be unlocked when 43 000 GBP will be pledged. Then small set of six Imperial unarmoured cuirassiers will be available.
There is one more novelty in this campaign - listening to the customers Wargamer, publisher of "The Deluge", has added one more pledge level labelled as "Dice Collector", which in exchange for 11 GBP will give nine different dice - one from each of the factions.

W ostatnich dniach kampanii kickstarterowej "Potopu" Wargamer ogłasza kolejne cele dodatkowe. Najnowszym z nich jest mały zestaw nieopancerzonych kirasjerów cesarskich, który stanie się dostępny po osiągnięciu pułapu wpłat w wysokości 43 000 GBP.
Na stronie zbiórki jest jeszcze jedna nowość - w odpowiedzi na prośbę klientów dodany został jeszcze jeden poziom wsparcia - "Kolekcjoner kości". Po jego wykupieniu za 11 GBP otrzymamy dziewięć kostek do gry, po jednej dla każdej z frakcji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz