niedziela, 31 sierpnia 2014

Review of Orc Field Cannon, Howitzer, and Goblin Artillery Crew from Kromlech | Recenzja modeli Orkowego Działa Polowego, Haubicy i goblińskich artylerzystów z Kromlecha

Graven Games website has published a review of Orc Field Cannon, Howitzer, and Goblin Artillery Crew produced by Kromlech. You can read it here,

Na stronie Graven Games ukazała się recenzja modeli Orkowego Działa Polowego, Haubicy i goblińskich artylerzystów produkowanych przez firmę Kromlech. Z tekstem artykułu można zapoznać się tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz