niedziela, 31 sierpnia 2014

Last minutes of "The Deluge" KS campaign | Ostatnie minuty kampanii "Potopu"

"The Deluge" Kickstarter campaign will finish in less then an hour. So far players have pledged more then 54 000 GBP, which unlocked all but the one, final stretch goal. This final goal is another book - "Armies of By Fire and Sword", which will be published June next year, with a wealth of historical materials, army lists and background, fully compatible with current rules. New book will be unlocked after reaching 55 000 GBP. Backers of the current campaign will be able to buy it for a half of retail price.

Kampania kickstarterowa "Potopu" zakończy się za mniej niż godzinę. Dotychczas zebrano ponad 54 000 GBP, co odblokowało wszystkie - poza ostatnim - cele dodatkowe. Tym, który dotychczas pozostał zablokowany, jest nowa książka "Armie Ogniem i Mieczem", zawierająca materiały historyczne, nowe historyczne rozpiski sił i materiały dodatkowe do gry, w pełni zgodne z przepisami obecnie obowiązującymi. Książka zostanie odblokowana po osiągnięciu 55 000 GBP, a ukaże się w czerwcu przyszłego roku. Osoby wspierające kampanię otrzymają ją za połowę ceny detaliczne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz