środa, 6 sierpnia 2014

New concept art for Norsgard game | Nowy szkic koncepcyjny do gry Norsgard

"Norsgard" game's Facebook profile has been updated with a concept art of Mistress of the Hunt, new miniature for Mork Tribe. According to the publisher's information, sculpting this miniature will be one of the goals of the planned autumn crowdfunding campaign.

Profil fejsbukowy gry "Norsgard" został zaktualizowany o szkic koncepcyjny Pani Łowów, nowej figurki z frakcji plemienia Mork. Zgodnie z informacją producenta, wyrzeźbienie tej figurki będzie jednym z celów planowanej na jesień nowej kampanii crowdfundingowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz