czwartek, 28 sierpnia 2014

"The Deluge" KS news | Informacje z kampanii "Potopu"

With less then three days till the end of "The Deluge" Kickstarter campaign there is a lot of new information regarding this crowdfunding effort. First - more then 43 000 GBP has been pledged, which means that Imperial Unarmoured Cuirassiers are now unlocked. Second - next 44 000 GBP stretch goal has been slightly changed - once unlocked not Check it here.
Fourth - Muscovite Field Dragoons miniatures are available. Check them here.
only new miniatures will be available, but also order tokens for three new factions. Third - Wargamer offers historical division bundles - large sets of miniatures for a very attractive price (roughly 25% cheaper then in retail) and with an option of choosing particular miniatures in it. And lead by special historical personalities.

Do końca kampanii kickstarterowej "Potopu" pozostało mniej niż trzy dni, na jej stronie pojawiło się zaś kilka nowych aktualizacji. Po pierwsze, przekroczono próg 43 000 GBP, co oznacza, że odblokowano figurki nieopacnerzonych kirasjerów cesarskich. Po drugie, zmieniono nieco kolejny cel dodatkowy - po osiągnięciu pułapu 44 000 GBP wpłat nie tylko odblokowane zostaną nowe figurki, pojawią się również markery rozkazów dla trzech nowych frakcji. Po trzecie - Wargamer oferuje możliwość nabycia zestawów dywizyjnych - zawierających dużą liczbę figurek w bardzo atrakcyjnej cenie (mniej więcej o 25% niższą od ceny sklepowej). Co więcej, kupujący sam może ustalić skład poszczególnych oddziałów i wybrać do nich konkretne figurki. Dywizje te dowodzone będą przez bohaterów historycznych, których figurki zostaną dołączone do zestawów. Więcej informacji na temat tych zestawów jest tutaj.
Po czwarte - dostępne są zestawy moskiewskich dragonów polowych. Sprawdźcie sami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz