sobota, 26 lipca 2014

Soviet Goblin Attak Mob bundle offer | Zestaw promocyjny "Soviet Goblin Attak Mob"

Kromlech has prepared another of its popular bundle deals - "Soviet Goblin Attak Mob". This rather large green force consists of one orc commissar (to rule them all), two large Gobbo Overseers, thirty Soviet Goblin troopers and round plastic 25 mm bases for all miniatures. You can buy this set of miniatures for 64.99 EUR - about 20% cheaper then buying all of them separately.

Firma Kromlech przygotowała kolejny duży zestaw promocyjny - "Soviet Goblin Attak Mob". Ta raczej spora jednostka małych zielonoskórych składa się z następujących miniaturek - jednego orkowego komisarza (jeden by wszystkimi rządzić), dwóch dużych goblinich nadzorców, trzydziestu sowieckich goblinów oraz okrągłe plastikowe podstawki o średnicy 25 mm dla wszystkich figurek. Cena zestawu to 260 PLN, około 20% taniej, niż w przypadku kupowania oddzielnego wszystkich tych miniaturek.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz