czwartek, 31 lipca 2014

Imperial Preacher from Kromlech | Imperialny kaznodzieja z Kromlecha

Kromlech offers new resin 28 mm "heroic" scale miniature labelled as "Paulus von Phyrra, Imperial Preacher".  This is multi-part miniature with various weapon options (shotgun, laser pistol, combi weapon, chainsword, vibro sword, holy relic), it is supplied with 25 mm round plastic base. Price of this new release is 9.99 EUR.

Firma Kromlech rozpoczęła sprzedaż nowej figurki żywicznej w skali 28 mm "heroic", nazwanej "Paulus von Phyrra, Imperial Preacher". Nowość to wieloczęściowa figurka posiadająca liczne opcje uzbrojenia do wyboru (strzelba, pistolet laserowy, broń kombinowana, miecz łańcuchowy, wibromiecz, święty relikt), dostarczana wraz z okrągłą podstawką plastikową o średnicy 25 mm. Cena tej nowości wynosi 40 PLN.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz