środa, 30 lipca 2014

Daemonic Warlocks from Titan-Forge | Demoniczni czarnoksiężnicy z Titan-Forge

Titan-Forge has released two 28 mm "heroic" scale resin miniatures of Daemonic Warlocks. First new release is labelled as "Daemonic Summoner", second's name is "Daemonic Caller". Both new releases are multipart models, supplied with square 25 mm scenic bases. Prices of both miniatures are identical - 13 EUR per miniature.

Firma Titan-Forge wprowadziła do sprzedaży dwie nowe figurki żywiczne w skali 28 mm "heroic", należą one do linii "Demoniczne Królestwa". Pierwsza z nowości to "Daemonic Summoner", druga nosi nazwę "Daemonic Caller". Obie nowe figurki to modele wieloczęściowe, dostarczane wraz z kwadratowymi podstawkami scenicznymi o boku 25 mm. Ceny modeli są identyczne - 13 EUR za figurkę.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz