czwartek, 31 lipca 2014

New stretched goal for "The Deluge" campaign unveiled | Ujawniono nowy cel dodatkowy kampanii "Potopu"

Wargamer has informed that Kickstarter campaign of first expansion of "By Fire and Sword" - "The Deluge" - has just breached 22 500 GBP barrier, which unlocked Brandenburgian Dragoons miniatures.
Publisher of the game has also unveiled one more stretched goal - after reaching 27 500 GBP, backers will unlock cuirassiers of the Imperial army. Check more detailed information on Kickstarter campaign website here.

Wargamer poinformował, że w kampanii kickstarterowej pierwszego dużego dodatku do "Ogniem i mieczem" - "Potopu" - przekroczono właśnie pułap 22 500 GBP zadeklarowanych wpłat, dzięki czemu osiągnięto jeden z celów dodatkowych, odblokowano figurki brandenburskich dragonów. Wydawca ujawnił również jeden z kolejnych celów - po osiągnięciu wpłat w wysokości 27 500 GBP, odblokowane zostaną figurki cesarskich kirasjerów. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie kampanii kickstarterowej "Potopu".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz