sobota, 26 lipca 2014

Review of XIX Century Warehouse from MAS | Recenzja XIX-wiecznego Magazynu z MAS

Spanish-language Akihabara Station blog has published a detailed review of "XIX Century Warehouse" model by Micro Art Studio. You can read article and see lots of photos of this model here.

Hiszpańskojęzyczny blog Akihabara Station opublikował szczegółową recenzję modelu budynku "XIX Century Warehouse" produkowanego przez Micro Art Studio. Z treścią artykułu i licznymi towarzyszącymi mu zdjęciami można zapoznać się tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz