środa, 30 lipca 2014

New version of Enemies and Allies file for "BFaS" | Nowa wersja pliku Przeciwnicy i sojusznicy do "OiM"

Wargamer has published updated version of "Enemies and Allies" file, defining complicated internal relations between different factions present in "By Fire and Sword" game. New version contains factions from upcoming "The Deluge" expansion.

Wargamer opublikował zaktualizowaną wersję pliku "Przeciwnicy i sprzymierzeńcy", w którym określone zostały skomplikowane relacje pomiędzy frakcjami z gry "Ogniem i mieczem". Nowy plik zawiera frakcje z dodatku "Potop", który ukaże się niedługo na rynku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz