sobota, 21 lutego 2015

Curse of the Queen of Forgotten | Klątwa Królowej Zapomnianych

Pulp City team has updated its Kickstarter campaign website, publishing information about slight delay of all orders containing Stygian Gorgon. All problems seem to be solved right now and delay should be minimal. Read full information here.

Zespół twórców gry "Pulp City" zaktualizował stronę swojej kampanii kickstarterowej, publikując informację o przyczynach niewielkiego opóźnienia wszystkich zamówień, zawierających figurkę Królowej Zapomnianych. Na szczęście opóźnienie powinno być minimalne, a jego przyczyna jest już rozwiązana, Pełna informacja jest tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz