środa, 25 lutego 2015

Hardfoam containers from Micro Art Studio | Kontenery z utwardzanej pianki z Micro Art Studio

Micro Art Studio company offers new set or 28mm scale terrain models - 'Containers'. Set contains four models, you can buy it for 19.68 EUR. Single container has following size: length 11.6 cm; width 6 cm and height 5.8 cm. Models are made from structure hardfoam, they were created by Sebastian Makowski.

Firma Micro Art Studio oferuje nowy zestaw modeli terenu w skali 28 mm - "Containters". Zestaw zawiera cztery modele kontenerów, jego cena wynosi 72,82 PLN. Pojedynczy kontener ma następujące wymiary: długość 11,6 cm; szerokość 6 cm oraz wysokość 5,8 cm. Modele wykonane są z wytrzymałej pianki, ich autorem jest Sebastian Makowski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz