piątek, 20 lutego 2015

Updated render of upcoming railbox from Black Grom Studio (WIP) | Nowy render wagonu kolejowego z Black Grom Studio (WIP)

Black Grom Studio company has shown a new 3D render of its currently developed railbox model in 28mm scale. You can see it on manufacturer's Facebook profile here.

Firma Black Grom Studio opublikowała na swoim profilu fejsbukowym nowy render 3D, pokazujący zmiany w przygotowywanym obecnie modelu wagonu kolejowego w skali 28 mm.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz