wtorek, 24 lutego 2015

Render of Japanese heavy mortar from Black Grom Studio | Render japońskiego ciężkiego moździerza z Black Grom Studio

Black Grom Studio has presented one of its upcoming resin 28mm scale historical models - Japanese 320mm Type 98 mortar. Model will be available next month probably.

Firma Black Grom Studio pokazała render 3D jednego z przygotowywanych modeli historycznych w skali 28 mm - japońskiego ciężkiego moździerza 320 mm Type 98. Model będzie prawdopodobnie dostępny w przyszłym miesiącu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza