czwartek, 26 czerwca 2014

Demonic wings from MaxMini (WIP) | Demoniczne skrzydła z MaxMini (WIP)

MaxMini's Facebook profile has been updated with a 3D render of demonic wings. New parts will be casted in 28 mm "heroic" scale.

Na profilu fejsbukowym firmy MaxMini opublikowany został render 3D demonicznych skrzydeł. Nowe części zostaną odlane w skali 28 mm "heroic".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz