czwartek, 26 czerwca 2014

All Miniatures pledge added to "Wolsung SSG" Kickstarter | Nowy poziom finansowania zbiórki kickstarterowej "Wolsunga SSG" - Wszystkie Figurki

A new pledge level has been added to the "Wolsung SSG" Kickstarter campaign - All Miniatures Pledge. This level of support will give all miniatures which are or will be unlocked during campaign, so number of figures will grow steadily. Additionally - there are no shipping costs. There is one catch though - be prepared to support this campaign with 600 USD.

Do kampanii kickstarterowej gry "Wolsung SSG" dodany został nowy poziom wsparcia - Wszystkie Figurki. Wykupując go otrzymamy wszystkie miniaturki dostępne w czasie kampanii lub odblokowane w czasie jej trwania, liczba miniaturek będzie więc stale rosła. Co więcej - producent wyśle je nam bez konieczności opłacania kosztów przesyłki. Jest jednak pewien haczyk - wsparcie kampanii na tym poziomie kosztuje 600 USD.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz