sobota, 22 lutego 2014

XIX Century Walkway - assembly and painting tutorial | Dziewiętnastowieczna kładka - poradnik montażu i malowania

Official "Wolsung SSG" website has been updated with a detailed guide showing how to assembly and paint XIX Century Walkway, one of the terrain kits for this game produced by Micro Art Studio. Tutorial was written by Paweł Ejsmont.

Na oficjalnej stronie gry "Wolsung SSG" opublikowany został szczegółowy poradnik montażu i malowania dziewiętnastowiecznej kładki, jednego z zestawów terenu produkowanego przez firmę Micro Art Studio. Autorem poradnika jest Paweł Ejsmont.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz