poniedziałek, 24 lutego 2014

Cooperation of Modiphius and Q-Workshop | Współpraca Modiphius i Q-Workshop

"Mutant Chronicles 3rd Edition RPG" Kickstarter campaign has almost two full week till its finish. Publisher of the game, Modiphius, is cooperating with other companies in creating some add-ons for this campaign. As we know, miniature side of things is handled by Prodos, which is creating some miniatures specifically for this roleplaying game (see renders of Corporate agents here) and sets of dice will be made by Polish company Q-Workshop, one of the leading manufacturers of gaming accessories. Q-Workshop will be making Faction dice sets, Player's dice set and Mutant Chronicles MG dice set.

Do końca kampanii kickstarterowej gry fabularnej "Kroniki Mutantów 3. edycja" pozostały jeszcze blisko dwa tygodnie. Wydawca gry, firma Modiphius, współpracuje z innymi firmami, tworzącymi niektóre z dodatków możliwych do kupienia w trakcie zbiórki. Jak wiemy, figurki do gry RPG tworzy Prodos, wydawca gry figurkowej "Warzone Resurrection" (tu można zobaczyć rendery agentów korporacji), natomiast zestawy kości wykona polska firma Q-Workshop, jeden z wiodących światowych producentów akcesoriów do gier. Producent ten wykona zestawy kości poszczególnych frakcji, zestaw kości gracza oraz zestaw kości Mistrza Gry.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz