piątek, 28 lutego 2014

Last 24 hours of "Pulp City" campaign | Ostatnie 24 godziny kampanii "Pulp City"

Final hours of "Pulp City" Kickstarter campaign are upon us - but there are still some models to be unlocked. If the project will make it to 100 000 USD, four new Forgotten Supremes will be unlocked, and all backers will get a special free Grimm Bun-Bun miniature.
Update: first of the Forgotten, The Lady in Red, has been unlocked.

Nadeszły ostatnie godziny kampanii kickstarterowej gry "Pulp City" - nadal jednak pozostały jeszcze do odblokowania modele. Jeśli projekt zbierze ponad 100 000 USD, odblokowane zostaną cztery modele Supremów frakcji Zapomnianych, a wszystkie osoby wspierające kampanię otrzymają darmową figurkę Grimma Bun-Bun.
Aktualizacja: pierwsza figurka z Zapomnianych, Pani w Czerwieni, została już odblokowana.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz