czwartek, 27 lutego 2014

"PMC 2640: Hell on Echidna" released | "PMC 2640: Hell on Echidna" jest już dostępne

"PMC 2640: Hell on Echidna" is a demo version for Assault Publishing's "PMC 2640" rulebook, which contains the basic rules, guidelines on preparing the battle, statistics of a couple of units and a simple scenario.
Additionally this free file is also a mini expansion in its own right - it contains mentioned above additional scenario, new and of course official terrain generator, two new units and additional Battle honour for campaigns.

"PMC 2640: Hell on Echidna" to wersja demo gry "PMC 2640" wydawnictwa Assault Publishing, zawierająca podstawowe zasady, wskazówki dotyczące przygotowania bitwy, dane kilku podstawowych jednostek oraz prosty scenariusz.
Plik jest także mini dodatkiem do gry - zawiera wspomniany powyżej nowy scenariusz, nowy, oficjalny generator terenu, dwie nowe jednostki oraz nowy Honor Bitewny używany w czasie kampanii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz