piątek, 31 stycznia 2014

New force list for "By Fire and Sword" and alternative models | Nowa lista sił do "Ogniem i mieczem" i modele alternatywne

Wargamer, publisher of "By Fire and Sword" game, has published new pdf file with historical force list with Prussian militia units. You can download English version of this file here. Additionally, on the official game's forum you can read updated version of the list of alternative models - unfortunately this is in Polish only so far.

Wargamer, wydawca gry "Ogniem i mieczem", opublikował kolejny, darmowy plik pdf zawierający historyczną listę sił do wykorzystania w grze - tym zawiera on opis milicji pruskiej. Plik w wersji polskojęzycznej dostępny jest tutaj.
Na oficjalnym forum gry opublikowana także została uaktualniona wersja listy alternatywnych modeli - można się z nią zapoznać w tym wątku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz