piątek, 24 stycznia 2014

Photos of casted Ironshields Sentinels miniatures | Zdjęcia odlanych figurek Ironshields Sentinels

Titan-Forge company has updated its Kickstarter "Metal Beards" campaign website, showing photos of casted and assembled Ironshields Sentinels miniatures. There are resin scenic bases which were promised in one of the earlier updates shown too.

Firma Titan-Forge zamieściła na stronie swojej kickstarterowej kampanii nową aktualizację, w której pokazano zdjęcia gotowych, odlanych figurek tworzących oddział Ironshields Sentinels. Figurki są także wyposażone w omawiane we wcześniejszych wpisach żywiczne podstawki sceniczne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz