piątek, 31 stycznia 2014

"Pulp City" campaign update | Informacje o kampanii "Pulp City"

"Pulp City" Kickstarter campaign is going very strong. Just about a dozen hours after the start of the campaign, not only the basic goal has been reached (in about two hours), but nine stretch goals has also been reached. Total sum of pledges declared so far is bigger then 25 000 USD.

Kampania kickstarterowa gry "Pulp City" radzi sobie naprawdę świetnie. Zaledwie kilkanaście godzin od jej rozpoczęcia osiągnięto nie tylko cel bazowy (w ok. dwie godziny), odblokowano również dziewięć celów dodatkowych. Dotychczas zadeklarowano wsparcie w wysokości ponad 25 000 USD.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz