wtorek, 28 stycznia 2014

New Cossacks division for "By Fire and Sword" | Nowa dywizja kozacka do "Ogniem i mieczem"

Wargamer company has released new divisional force list for Cossacks players in a free pdf file. This new force represents Cossack army laden with plunder after victories at Korsun, Zhovti Vody and Pyliavtsi. You can download English version here.

Firma Wargamer opublikowała nową dywizyjną listę sił przeznaczoną dla graczy kozackich, dostępną w postaci darmowego pliku pdf. Opisane w niej siły przedstawiają oddziały kozackie obładowane łupem wojennym, zdobytym po wiktoriach pod Korsuniem, Żółtymi Wodami i Piławcami. Polska wersja pliku dostępna jest tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz