poniedziałek, 24 sierpnia 2015

Spellcrow works on forest model | Spellcrow pracuje nad modelem lasu

Spellcrow company has shown bases of something which will turn into forest eventually. Company has stated that project of wood will be finished this week, some trees will be shown in a few days. Forest itself will look slightly scary, as the forests from horror movies. It will be possible to be placed in many different ways, to make bigger or smaller patches of wood. And - equally importantly - price will be rather friendly.

Firma Spellcrow pokazała podstawki czegoś, co będzie modelem lasu. Firma napisała, że projekt o nazwie las zostanie ukończony w tym tygodniu, a za kilka dni pokazane zostaną drzewka. Będą one wyglądać nieco strasznie, jak drzewa z horrorów. Podstawki będą mogły zostać ustawione na wiele różnych sposobów, by utworzyć aleje bądź zagajniki z drzew. A na dodatek, co równie ważne, cena ma być przyjazna dla kieszeni.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz