poniedziałek, 24 sierpnia 2015

Sketch of next Magnatower from Multiverse Gaming | Szkic kolejnego wieżowca z Multiverse Gaming

Multiverse Gaming has shown a sketch of its next large release. According to the producer, second magnetower kit will feature four rooftops/floors accessible for miniatures, roughly 30x30cm footpring and will be very detailed. Kit will also come with a set of rare earth magnets to allow for easy storage. You can judge relative height of the model by the silhoutte of 35mm miniature next to its side.

Firma Multiverse Gaming pokazała szkic swojego kolejnego dużego modelu. Według zapowiedzi producenta, drugi z wieżowców będzie dysponował czterema dachami/piętrami dostępnymi dla figurek, będzie zbudowany na planie kwadratu o boku ok. 30 cm, będzie również bardzo szczegółowy. Do modelu dołączone będą magnesy ziemne, dzięki którym gotowy model będzie można łatwo składać i rozbierać do przechowywania. Wysokość modelu można ocenić patrząc na sylwetkę figurki w skali 35 mm, widoczną obok podstawy budynku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz