poniedziałek, 24 sierpnia 2015

Third photo of 'Something Big' from Puppets War | Trzecie zdjęcie 'Czegoś Dużego' z Puppets War

Puppets War company has shown third photo of upcoming bipedal huge war machine from Mankind faction. This one shows cockpit again but with no human pilot and with large robotic head instead.

Firma Puppets War pokazała trzecią fotografię swojego nowego, przygotowywanego modelu dużej maszyny bojowej frakcji Ludzkość. Zdjęcie ponownie pokazuje kokpit maszyny, jednak zamiast ludzkiego pilota osadzona jest w nim mechaniczna głowa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz